Onderzoekprestaties STZ-ziekenhuizen

Kwaliteit van onderzoek
De kwaliteit van medisch onderzoek van STZ-ziekenhuizen is hoog. Goed klinisch onderzoek is voor Nederland van groot belang. Daarmee kan men in de zorg goede vindingen snel toepassen en is men continu bezig met vernieuwing.
In 2012 heeft de STZ, samen met de umc's, de kwaliteit van het onderzoek van STZ-ziekenhuizen laten toetsen door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS, Leiden) in een citatie-analyse. 

Lees hier de CWTS rapportage "Bibliometric analysis of STZ-hospitals" over de kwaliteit van onderzoek bij STZ-ziekenhuizen.
 
Gezamenlijk publiceren
Kwantitatief is het onderzoek weliswaar beperkt van omvang, aangezien STZ-ziekenhuizen hiervoor geen specifieke middelen ontvangen. Kwalitatief is het onderzoek in de STZ-ziekenhuizen van hoog niveau, ruim boven het wereldgemiddelde en de scores bevinden zich in dezelfde range als die van de umc’s. Zeker als gezamenlijk met een umc wordt gepubliceerd, loopt de zogenoemde impact-score voor de STZ nog verder op, dat is mede reden om de samenwerking verder te versterken. De NFU heeft toegezegd te bezien hoe STZ-ziekenhuizen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot de ondersteuningsinfrastructuur van de umc’s.

 

Contact

postadres
Bureau STZ
postbus 9696
3506 GR Utrecht

bezoekadres
Bureau STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Tel : 030 2739 414
E-mail: info@stz-ziekenhuizen.nl

inloggene-mail onthouden

wachtwoord vergetenregistreren

extranet

Het STZ extranet is een besloten deel van de website waartoe alleen leden van bepaalde groepen binnen de STZ ziekenhuizen toegang hebben.

Om toegang te verkrijgen dient u zich aan te melden bij de groepsbeheerder door het invullen van het aanmeldings-formulier. De beheerder kan u dan registreren als lid van de groep. U krijgt een bevestiging van uw registratie per e-mail.

vervolgens kunt u inloggen met uw e-mail adres en verkrijgt zodoende toegang tot het voor uw groep bedoelde deel van het extranet. Om in te loggen heeft u behalve uw e-mail adres ook een door uzelf te kiezen wachtwoord nodig.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u hier een nieuw wachtwoord laten registreren.