Wetenschap

In de pijler Wetenschap streven wij er naar om door middel van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Dit betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

 

STZ-ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de universitaire medische centra. Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg. In combinatie met grote aantallen patiënten maakt dit dat STZ-ziekenhuizen een bijzondere positie hebben in het Nederlandse ziekenhuislandschap. Gezien de aard van de patiëntenpopulatie zijn STZ-ziekenhuizen bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek. Naast basiszorg bieden de STZ-ziekenhuizen verschillende topklinische voorzieningen en fungeren op sommige onderdelen als topreferente centra, wat maakt dat deze ziekenhuizen gezien kunnen worden als high cure ziekenhuizen. Om deze hooggespecialiseerde zorg tot stand te brengen en door te ontwikkelen is het doen van wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Een adequate infrastructuur, daar waar mogelijk en noodzakelijk in samenwerking met universitaire medische centra, is cruciaal

 

Door het steeds vernieuwen en verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur (scholing, uniformering van onderzoeksprocedures, delen van best practices, model contracten etc.) wordt onderzoek in onze huizen gestimuleerd en wordt nauwe samenwerking gezocht met andere partners in de gezondheidszorg.

Voor de STZ-ziekenhuizen zien we de komende jaren toenemende mogelijkheden om een grotere rol te spelen bij onderzoeker-geïnitieerd onderzoek, evaluatie en verbetering van de zorg.

bestuurslid portefeuille Wetenschap

Koop Bosscha
Koop Bosscha
bestuurslid wetenschap & oncologisch /gastrointestinaal chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis

beleidsadviseur portefeuille Wetenschap

Hedwig Neefs
Hedwig Neefs
senior beleidsadviseur pijlers wetenschap, opleiding en portefeuille financiŽn