STZ topklinisch zorgregister

De STZ productcatalogus is zo’n 3 jaar geleden beëindigd. De reden hiervoor is dat de methodiek onvoldoende onderscheid opleverde, in de productcatalogus waren zoveel bijzondere functies opgenomen per ziekenhuis dat dit niet meer als werkelijke topklinische functies gezien kon worden.

Inmiddels is de basis gelegd voor een nieuwe methodiek, het STZ topklinisch zorgregister.

 

Een korte beschrijving van het STZ Topklinisch zorgregister:

• Is samengesteld uit een twaalftal objectieve en actuele criteria over de inhoud van de zorgverlening. In ieder criterium zijn vragen en sub-vragen opgenomen met als doel; laten zien op welke wijze en op welk niveau aan de criteria voldaan wordt.

• Aan alle criteria moet voldaan worden. Het positief beantwoorden van alle criteria leidt in de digitale omgeving tot een topklinische functie op C-niveau, B-niveau (uitzonderlijk) of A-niveau (excellent).

• Het ziekenhuis vraagt (na operationeel worden van het zorgregister) een formele erkenning aan voor de topklinische functie aan de STZ. De functie wordt ‘gewogen’ door een beoordelingscommissie. STZ geeft de erkenning uit.

 

Definitie topklinische functie:

'Een STZ topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of de behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van 12 objectieve criteria aantoonbaar onderscheidend is t.o.v. de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis'.

 

De methodiek van het topklinisch zorgregister is opgenomen in een digitale tool, die voor de STZ-ziekenhuizen sinds een paar maanden beschikbaar is in een proefversie. In dit proefstadium worden de criteria gevalideerd en aangescherpt, op basis van de ervaringen leren en verbeteren wij de methodiek.

 

Voor meer informatie omtrent het STZ topklinisch zorgregister kunt u contact opnemen met Jan van Dam