Expertisecentra

Ieder STZ-ziekenhuis heeft diverse specialisaties en bijzondere expertise gebieden 'in huis'. Ook rond zeldzame ziekten hebben enkele STZ-ziekenhuizen, net als UMC's (universitair medische centra), landelijke expertisecentra. Hier kunnen patiënten met aandoeningen waar algemene ziekenhuizen geen toereikende behandelingen voor aanbieden naartoe. Vaak worden patiënten door de behandelend medisch specialist of de huisarts naar een expertisecentrum doorverwezen. In nauw overleg met de patiëntenverenigingen wordt gekeken hoe de patiëntenzorg verder kan worden verbeterd.

 

Een expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. Hierin werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in het betreffende wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een veel grotere omgeving dan het normale verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Meestal heeft een expertisecentrum een regionale- en soms zelfs een landelijke functie.

 

Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim tachtig hoogleraren, die binnen de STZ-ziekenhuizen werken en daarnaast een aanstelling hebben bij een universiteit of universitair medisch centrum (umc). Zij zorgen voor een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen en een continue stroom van promovendi en publicaties. Omgekeerd trekt hun aanwezigheid meer (mede) door de industrie gefinancierde onderzoeksprojecten aan.

 

In het STZ topklinisch zorgregister, dat momenteel nog volop in ontwikkeling is, worden alle expertisecentra en derdelijnsfuncties beschreven.