Opleidingen medisch specialisten

In de STZ-ziekenhuizen volgen jaarlijks ruim 2100 aios (arts in opleiding tot specialist) hun medische vervolgopleiding. De STZ-ziekenhuizen bieden ruim 1400 jaarplaatsen voor coassistenten (gemiddeld 50-52 jaarplaatsen per ziekenhuis). Daarnaast vinden duizenden verpleegkundigen, verzorgenden, apothekersassistenten, laboranten, et cetera een opleidingsplek. Het aanbod aan medische vervolgopleidingen is zeer divers, zoals onder andere de opleidingen heelkunde, interne geneeskunde, gynaecologie en verloskunde, neurologie, radiologie, cardiologie, cardiothoracale chirurgie, longziekten en nucleaire geneeskunde. Verder worden medici opgeleid in specialistische aandachtsgebieden als longchirurgie, vaatchirurgie, gastrointestinale chirurgie, traumatologie, hematologie, neonatologie en intensive care. Het aanbod van opleidingen betreft zowel MSRC- als overige vervolgopleidingen, zoals klinische chemie en ziekenhuisfarmacie. Veel opleidingen worden in samenwerking met universitair medische centra aangeboden, maar er zijn ook zelfstandige A-opleidingen. De regionale spreiding van de ziekenhuizen biedt voor heel Nederland opleidingsmogelijkheden. De opleidingen worden erkend door de betreffende beroepsverenigingen.

 

Opleidingen verpleegkundig en paramedisch personeel

Naast de medisch specialistische opleidingen staan de opleidingsziekenhuizen garant voor de verpleegkundige opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Dit betreft ook de verpleegkundige vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van intensive care of dialyse, physician assistants en verpleegkundig specialisten in verschillende disciplines. Maar ook medisch ondersteunende opleidingen, zoals de opleiding tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiologisch laborant of doktersassistent en paramedische opleidingen, zoals fysiotherapie of diëtetiek. Voor al deze opleidingen werken STZ-ziekenhuizen nauw samen met opleidingsinstituten van de initiële opleidingen en vervolgopleidingen. Veel leden hebben overeenkomsten afgesloten met mbo- en hbo-opleidingen, gericht op branche specifiek opleiden.