Kwaliteit van opleiden

De kwaliteit van de medische, paramedische en verpleegkundige opleidingen worden geborgd door een centraal opleidingsinstituut: het STZ-leerhuis. In het leerhuis zijn alle opleidingsfuncties gebundeld; van de infrastructuur en organisatie tot de personele invulling. In dit leerhuis zit bijvoorbeeld de afdeling opleidingen, het onderzoeks- of wetenschapsbureau, kenniscentrum, beheer van onderwijsvoorzieningen als opleidingsruimten, onderwijssecretariaat, bibliotheek, skillslab, internetcafé en dergelijke. Daarbij streven we naar een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van de faciliteiten. In het leerhuis werken de leerhuismanager, opleidingscoördinator (voor de aios), affiliatiecoördinator (voor de coassistenten), wetenschapscoördinator en de door het ziekenhuis aangestelde medewerkers van het bureau opleidingen. Zij werken allen aan een kwalitatief goed opleidingsklimaat, discipline-overstijgende onderwijsactiviteiten en de evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen via interne en externe audits.

 

Stimuleren en faciliteren

Het fysiek herkenbare STZ-leerhuis stimuleert multi- en interdisciplinaire samenwerking in het opleiden van professionals, gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van discipline-overstijgende scholing en vernieuwing van de opleidingen en medische beroepen. Binnen STZ-verband vindt veelvuldig overleg plaats in speciale opleidingsbijeenkomsten en daarnaast worden congressen, symposia, nascholingsbijeenkomsten en wetenschapsdagen georganiseerd. Ook organiseert het leerhuis de Teach the Teacher cursussen. Tot slot onderhoudt het STZ-leerhuis formele contacten met alle instellingen waarmee het STZ-ziekenhuis samenwerkt in het kader van opleiden van professionals (umc’s, hogescholen, ROC’s e.a.).

 

Kwaliteitsprogramma IMAGINE

Kwaliteit van zorg begint bij de dokters. Om STZ specialisten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun klinisch leiderschap is IMAGINE ontwikkeld: het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma voor ziekenhuizen. Het programma wordt uitgevoerd in een consortium van STZ, CBO, IQ Healthcare Nijmegen en het Institute for Healthcare Improvement in Boston, VS. Binnen deze ziekenhuizen pakken de bestuurders samen met de zorgprofessionals de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van zorg voor hun patiënten te optimaliseren. Een uniek kenmerk van IMAGINE.  Het programma is opgebouwd uit drie pijlers waar de ziekenhuizen aan deelnemen: de IMAGINE opleiding klinisch leiderschap, het IMAGINE leiderschapsnetwerk en de IMAGINE leernetwerken.

 

Bootcamp voor JongSTZ

Met de Bootcamp Clinical Leadership richten STZ en TIAS School for Business and Society zich op aios, jonge klaren, HBO verpleegkundigen en beleidsmedewerkers met academisch werk- en denkniveau die kansen voor innovatie willen grijpen en de drijvende kracht willen zijn in een proces van continu verbeteren. Het klinische leiderschapsprogramma voor zorgprofessionals tot circa 40 jaar bestaat uit de onderdelen: Strategie & Clinical Leadership, Optimalisatie & Kwaliteit van zorg, Authenticiteit van Clinical Leaders en  Clinical Leaders komen in actie.

Meer informatie en aanmelden kan via www.tias.edu/STZ