Samenwerking met regionale en landelijke partners

Het opleiden van artsen en andere zorgverleners gebeurt in nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen, opleidingsinstituten en regionale onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR). STZ-ziekenhuizen zorgen in de diverse opleidingsregio’s voor goed opgeleide medisch specialisten en klinisch-technologisch specialisten. STZ-ziekenhuizen werken nauw samen met universitair medische centra voor vrijwel alle opleidingen. Het merendeel van de opleidingen bestaat uit een academisch en een algemeen ziekenhuisdeel. Ook samenwerking met andere algemene ziekenhuizen op het gebied van vervolgopleidingen vindt plaats. Dit gebeurt in OOR-verband. Naast contacten met collega ziekenhuizen vindt er veelvuldig overleg plaats met opleidinsginstituten op mbo, hbo en universitair niveau.