Wetenschappelijk onderzoek

STZ-ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de universitaire medische centra. Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg. In combinatie met grote aantallen patiënten maakt dit dat STZ ziekenhuizen een bijzondere positie hebben in het Nederlandse ziekenhuislandschap. Gezien de aard van de patiëntenpopulatie zijn STZ ziekenhuizen bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek en medical technology assessment (MTA). Naast basiszorg bieden de STZ ziekenhuizen verschillende topklinische voorzieningen en fungeren op sommige onderdelen als topreferente centra, wat maakt dat deze ziekenhuizen gezien kunnen worden als high cure ziekenhuizen. Om deze hooggespecialiseerde zorg tot stand te brengen en door te ontwikkelen is het doen van wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Een adequate infrastructuur, daar waar mogelijk en noodzakelijk in samenwerking met universitaire medische centra, is cruciaal.