Samenwerking

STZ-ziekenhuizen werken nauw samen met diverse partners bij de uitvoering van wetenschappelijk klinisch onderzoek. Die samenwerking vindt plaats tussen STZ ziekenhuizen onderling, maar ook met de universitaire medische centra. Daarnaast vindt structureel samenwerking plaats met de farmaceutische industrie, technische en medische universiteiten en medisch-technologische bedrijven. Partners zijn onder andere de universitair medische centra, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU, NVZ, ZonMw, TNO, universiteiten en HBO-raad.

 

Kennis en kunde delen

De STZ organiseert diverse landelijke en regionale bijeenkomsten om het onderzoekklimaat verder te verbeteren. Ieder kwartaal komen alle wetenschapscoördinatoren van de 28 STZ ziekenhuizen bijeen om de organisatie, stimulering en verdere professionalisering van onderzoek en wetenschap te bespreken. Deze intercollegiale overleggen zijn uniek in de ziekenhuiswereld. Hier is alles bespreekbaar en wordt kennis en kunde belangeloos met elkaar gedeeld. Zo ontstaan veel initiatieven vanaf de werkvloer. In aansluiting op deze bijeenkomsten vinden tevens trainingen en informatiebijeenkomsten plaats over subsidiemanagement, fondsenwerving, SPSS en zaken die het onderzoekklimaat in onze huizen op een nog hoger plan brengen.

 

Health Outlook

Uit The Health Outlook, onderzoek van STZ en The Decision Group in 2013 en 2014, blijkt dat ziekenhuizen die veel samenwerken met de industrie presteren beter op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. Goede prestaties op het gebied van onderzoek en innovaties blijken nauw samen te hangen met het toegepaste karakter hiervan. Juist het toegepaste karakter maakt zulk onderzoek aantrekkelijk voor bedrijven in medische hulpmiddelen, technologie, farmacie en zorginnovatie. Andersom vergroot de betrokkenheid van deze bedrijven weer de onderzoeksmogelijkheden en de kansen op toepassing in de praktijk. Op grond hiervan concludeert The Decision Group in de Health Outlook dat “de gezamenlijke inspanning van industrie en STZ-ziekenhuizen meer innovatie, uitwisseling van ideeën en onderzoek naar nieuwe producten en behandelingen op levert. Toegepast onderzoek is het vliegwiel dat ziekenhuizen verbindt met de industrie; hiervan profiteren met name patiënten.”

 

Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim tachtig hoogleraren, die binnen de STZ-ziekenhuizen werken en daarnaast aangesteld zijn bij een universiteit of universitair medisch centrum (umc). Zij creëren een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer industrie geïnvesteerde onderzoeksprojecten aan.

 

Clinical Trial Agreement (CTA)

Uniforme modelovereenkomst versnelt geneesmiddelenonderzoek

Om beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen te versnellen en Nederland als onderzoeksland aantrekkelijk te houden, hebben de STZ, NFU, NKI-AvL, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Acron een modelovereenkomst klinisch onderzoek gesloten.


De nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hiermee komen nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar voor patiënten.

In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutische bedrijven gefinancierd wordt.

De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation).
 

De nieuwe modelovereenkomst is een herziene, geactualiseerde versie van de sinds enkele jaren bestaande modelovereenkomst tussen STZ, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NKI-AvL, Acron en NFU.

 

Voor meer informatie: Hedwig Neefs