Samenwerking

STZ-ziekenhuizen werken nauw samen met diverse partners bij de uitvoering van wetenschappelijk klinisch onderzoek. Die samenwerking vindt plaats tussen STZ-ziekenhuizen onderling, maar ook met de universitaire medische centra. Daarnaast vindt structureel samenwerking plaats met de farmaceutische industrie, technische en medische universiteiten en medisch-technologische bedrijven. Partners zijn onder andere de universitair medische centra, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU, NVZ, ZonMw en universiteiten.

 

Kennis en kunde delen

De STZ organiseert diverse landelijke en regionale bijeenkomsten om het onderzoekklimaat verder te verbeteren. Ieder kwartaal komen alle wetenschapscoördinatoren van de STZ-ziekenhuizen bijeen om de organisatie, stimulering en verdere professionalisering van onderzoek en wetenschap te bespreken. Deze intercollegiale overleggen zijn uniek in de ziekenhuiswereld. Hier is alles bespreekbaar en wordt kennis en kunde belangeloos met elkaar gedeeld. Zo ontstaan veel initiatieven vanaf de werkvloer. In aansluiting op deze bijeenkomsten vinden tevens trainingen en informatiebijeenkomsten plaats over subsidiemanagement, fondsenwerving, SPSS en zaken die het onderzoekklimaat in onze huizen op een nog hoger plan brengen.

 

Clinical Trial Agreement (CTA)

Uniforme modelovereenkomst versnelt geneesmiddelenonderzoek

Om beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen te versnellen en Nederland als onderzoeksland aantrekkelijk te houden, hebben de STZ, NFU, NKI-AvL, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Acron een modelovereenkomst klinisch onderzoek gesloten.


In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutische bedrijven gefinancierd wordt.

De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation).
 

Deze modelovereenkomst is een herziene, geactualiseerde versie van de sinds enkele jaren bestaande modelovereenkomst tussen STZ, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NKI-AvL, Acron en NFU.

 

Voor meer informatie: Hedwig Neefs