STZ innovatie-uitgave 2017
lees verder

STZ innovatie-uitgave 2017

Na het succes van de eerste STZ-innovatiechallenge in 2016, ter ere van het lustrum van de STZ, heeft in 2017 de tweede editie plaatsgevonden. De zoektocht naar innovaties die de zorg voor de patiënt verbeteren en zich lenen voor opschaling binnen de STZ-ziekenhuizen, heeft een rijk beeld aan innovaties, samengevoegd in de tweede jaargang van de innovatie-uitgave, opgeleverd. “De STZ laat hiermee vol trots zien welke innovatiekracht STZ-ziekenhuizen hebben en hoe wij voortdurend samenwerken aan betere patiëntenzorg.”   Alle inzendingen zijn opgenomen in de...

STZ-innovatie uitgave 2016
lees verder

STZ-innovatie uitgave 2016

20 jaar STZ De STZ innovatie-uitgave is ter ere van het 20 jarig bestaan van de STZ tot stand gekomen. Naast de drie pijlers; topklinische zorg, wetenschap en opleiding heeft de STZ drie kernthema’s benoemd: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. In het kader van het kernthema innovatie, hebben de STZ-ziekenhuizen én externe partners de mogelijkheid gekregen om hun beste en meest duurzame innovatie te presenteren in deze speciale lustrum uitgave. Het doel hiervan is ‘delen en vermenigvuldigen’.   Naast een mooie plek in deze uitgave, zijn de...

Wetenschappelijk onderzoek zit in ons bloed
lees verder

Wetenschappelijk onderzoek zit in ons bloed

STZ-ziekenhuizen zijn sterk zijn in klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit de publicatie ‘Wetenschappelijk onderzoek zit ons in het bloed'. STZ-ziekenhuizen hebben klinisch patiëntgebonden onderzoek als speerpunt. Onderzoek leidt tot vernieuwing en verbetering van patiëntenzorg. Met onderzoek als speerpunt kunnen de ziekenhuizen zich positioneren op nationaal en internationaal onderzoeksniveau.   Voor publicatie zie: Wetenschappenlijk onderzoek zit ons in het bloed

Transparante kosten
lees verder

Transparante kosten

Het Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch Specialist van 2012 geeft inzicht in de kosten van medisch-specialistische opleidingen. Het onderzoek is een vervolg op het eerste kostprijsonderzoek van 2010 en geeft een verdiepend en verbredend beeld. De STZ ziet dit rapport als stap vooruit in de richting van volledige transparantie van de kosten van medische opleidingen. Het onderzoek is opgesteld door mw. M.R. van Baalen, MSc en dr. P.J. Bosman, MBM, management consultants van Berenschot en beiden arts. Vanuit de STZ is het onderzoek begeleid door een stuurgroep onder leiding van prof. dr....