Health Outlook

Health Outlook

De STZ publiceert jaarlijks de Health Outlook. De Health Outlook 2014 is een analyse van de gegevens van STZ ziekenhuizen op het gebied van onderzoek, innovatie en valorisatie. Het rapport is door de STZ samen met het strategische adviesbureau The Decision Group opgesteld. De eerste Health Outlook werd in juni 2013 gepresenteerd.

 

Hier kunt u de Health Outlook 2014 downloaden.

 

Health Outlook 2014:

Patiënten in STZ ziekenhuizen profiteren van de toename van het aantal klinische onderzoeken in STZ ziekenhuizen. In het vandaag verschenen rapport ‘Health Outlook 2014’ blijkt dat het aantal patiëntgebonden onderzoeken is gestegen. Ook het budget voor onderzoek is met 22 procent toegenomen. Een STZ ziekenhuis investeert gemiddeld bijna een miljoen euro per jaar aan onderzoek in 2013.

De Health Outlook 2014 toont aan dat toegepast onderzoek steeds meer leeft binnen de topklinische STZ ziekenhuizen. Dat wordt zichtbaar door de gedreven experts, initiatiefrijke onderzoekers en de samenwerking met collega ziekenhuizen en universitaire medische centra.

 

Meer onderzoek; beter voor patiënten

Wetenschappelijk onderzoek, zoals het in STZ ziekenhuizen plaatsvindt, betreft met name patiëntgebonden onderzoek. Veel onderzoek vindt plaats bij patiënten met kanker, diabetes, hart- en vaataandoeningen en longziekten, waardoor deze zorg verbetert. Tevens zijn er diverse onderzoeken naar de impact van medisch technologische ontwikkelingen. Uit de analyse van de Health Outlook 2014 blijkt dat het budget dat het ziekenhuis investeert in  onderzoek is verhoogd. In totaal is het onderzoeksbudget gemiddeld per STZ ziekenhuis met 167.000 euro gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zijn processen van onderzoeken gestroomlijnd. De doorlooptijd van onderzoeksvoorstel naar uiteindelijk resultaat is verkort.

 

Samenwerken is vermenigvuldigen

Door de toename van onderzoek is de kennis en expertise rondom diverse ziektebeelden en zorgprocessen vergroot. Uit de analyse blijkt dat er een positieve relatie is tussen het aantal experts, waaronder hoogleraren verbonden aan de STZ ziekenhuizen, de grootte van onderzoeken en het aantal samenwerkingsverbanden. Het aantal samenwerkingsverbanden steeg in 2013 met 16 procent.

STZ ziekenhuizen zien voor de toekomst nog meer kansen voor onderzoek dat wordt gesponsord door de farmaceutische en medisch-technologische industrie. Het aantal door de industrie gesponsorde onderzoeken nam vorig jaar af met acht procent. Ook ten aanzien van multicenter onderzoek, nam het aantal gesponsorde onderzoeken af.

 

Over de Health Outlook 2013:

Vrijdag 14 juni 2013 de eerste Dutch Health Outlook gepresenteerd met The Decision Group. Hieruit blijkt dat ziekenhuizen die veel samenwerken met de industrie beter presteren op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. Gezamenlijke inspanning van industrie en STZ-ziekenhuizen levert meer innovatie, uitwisseling van ideeën en onderzoek naar nieuwe producten en behandelingen op. Toegepast onderzoek is het vliegwiel dat ziekenhuizen verbindt met de industrie; hiervan profiteren met name patiënten.

 

Hier kunt u de Dutch Health Outlook 2013 inzien.