Martini Ziekenhuis


Martini Ziekenhuis

Samen voor de beste zorg

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis in het zuiden van de stad Groningen met 32 specialismen. Het onderscheidt zich met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Jaarlijks komen meer dan 380.000 patiënten naar het Martini Ziekenhuis voor een polikliniekbezoek en ruim 25.000 patiënten voor een opname. Bijna 3000 professionals in de meest uiteenlopende beroepen, waarvan 170 medisch specialisten, zetten zich dagelijks voor deze patiënten in.

 

Binnen een vijftal zorgclusters komen kennis en kunde bij elkaar om meerwaarde voor de patiënt te creëren: Moeder & Kind, Houding & Beweging, Hart & Vaten, Oncologie & Welzijn en het Brandwondencentrum. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met huisartsen en andere zorgaanbieders: samen gaan we voor de beste zorg. De zorgprocessen zijn efficiënt georganiseerd, met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt. Als duurzame onderneming is het ziekenhuis zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het draagt en investeert het onder meer in duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

 

Topklinisch en topreferent

Het Martini Ziekenhuis heeft een grote spoedeisende hulp, een level III Intensive care en een erkenning voor een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis één van de drie Brandwondencentra van Nederland. Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied omvangrijker. Het werkgebied van het Brandwondencentrum strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland en een deel van Noordwest Duitsland.

 

Opleiding

Het Martini Ziekenhuis beschikt over een groot aantal erkende medisch-specialistische en verpleegkundig-specialistische vervolgopleidingen en over medisch ondersteunende beroepsopleidingen. Het Van Swieten Instituut is het expertisecentrum op het gebied van onderwijs, opleidingen & onderzoek van het Martini Ziekenhuis en coördineert alle activiteiten op dit gebied. In het Martini Ziekenhuis werken 88 coassistenten en 60 arts-assistenten. Verder bieden we jaarlijks plek aan ongeveer 300 stagiairs. Het ziekenhuis onderhoudt in dit kader nauwe banden met de opleidingen aan universiteit, MBO en HBO. In 2014 hebben het Martini Ziekenhuis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) een overeenkomst met het UMCG gesloten om gezamenlijk coassistenten op te leiden. Wij gelden als één affiliatiepartner op twee locaties.

 

Onderzoek

Het Martini Ziekenhuis doet patiëntgebonden klinisch onderzoek om de kwaliteit van medische behandelingen te verbeteren. Enerzijds zijn dit klinische trials, onderzoek waarin verschillende behandelingen (bijvoorbeeld medicijnen) met elkaar worden vergeleken. Anderzijds gaat het om epidemiologisch onderzoek, zoals evaluatieonderzoek van richtlijnen.

Om het doen van wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en stimuleren biedt ons Wetenschappelijk Instituut ondersteuning in het hele traject en reiken wij jaarlijks de Martini Wetenschapsprijs uit. In het eigen wetenschapsmagazine Martini Health & Science publiceert het Martini Ziekenhuis over de verschillende onderzoeken binnen het ziekenhuis.

 

Het Martini Ziekenhuis is één van de zes Santeon ziekenhuizen. Santeon is een nationale ziekenhuisgroep die streeft naar de hoogste kwaliteit van medische zorg en gastvrijheid.

Opleiding en  onderwijs

Het Martini Ziekenhuis heeft een groot aantal  medisch-specialistische opleidingen in huis, inclusief ziekenhuisfarmacie  en psychologie. Er werken ongeveer  60 co-assistenten en 60  arts-assistenten. Verder hebben we per jaar ongeveer 300 stagiairs in  huis. Met de medische faculteit van het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bestaat er een  affiliatieovereenkomst voor de opleiding van en het onderwijs aan  co-assistenten. In samenwerking met het UMCG verzorgt het Martini  Ziekenhuis in clusterverband meerdere medisch-specialistische opleidingen.  Verder doen er jaarlijks zo'n 400 stagiairs van de Hanzehogeschool,  diverse ROC's en andere opleidingsinstituten in het ziekenhuis  praktijkervaring op gericht op zowel zorg- als niet-zorgfuncties.

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen