Medisch Centrum Leeuwarden


Medisch Centrum Leeuwarden

Profilering

MCL is het topklinische opleidingsziekenhuis van de provincie Fryslân. 647 bedden, 230 specialisten, 29.000 opnamen per jaar, 151.000 eerste polibezoeken. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werkt op twee locaties. Leeuwarden profileert zich als een ziekenhuis met topklinische functies. In Harlingen ligt de nadruk op poliklinische activiteiten en dagbehandeling.

 

Medische mogelijkheden

Het MCL biedt onderdak aan zo goed als alle specialismen en kent uitgebreide behandelmoge-lijkheden. Zoals het Hartcentrum Friesland: dotterbehandelingen, openhartoperaties, THI's en behandeling van hartritmestoornissen door ICD’s en electrofysiologie. Het MCL heeft een voortrekkersrol op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. De chirurgen dragen hun uitgebreide kennis van deze operatietechniek over aan vakgenoten, o.a. via het Leeuwarden Institute of Minimally Invasive Surgery (LIMIS).

MCL-chirurg prof. dr. J.P.E.N. Pierie houdt zich aan het UMCG bezig met innovatie van opleiding op dit gebied. In het MCL is expertise aanwezig voor bijzondere behandelingen, zoals voor patiënten met morbide obesitas, ernstig astma, handafwijkingen en de ziekte van Bechterev. Op velerlei gebied is multidisciplinaire samenwerking de sleutel tot succes. Of het nu gaat om oncologische zorg, schisisbehandeling, behandeling van de ziekte van Lyme of chronische pijn.

Verder zijn er centra op o.a. het gebied van MS, geriatrie en fertiliteit. De IC van het MCL voldoet aan de eisen van het hoogste niveau. Vrijwel alle mogelijkheden voor diagnostiek zijn in het MCL aanwezig.

Voor een groot aantal functies werkt het MCL bovenregionaal. In totaal heeft het MCL 75 derdelijnsfuncties.

 

Opleiding, onderwijs en onderzoek

Het MCL en de medische staf hebben in totaal 24 erkenningen voor het opleiden van specialis-ten. Er werken zo’n 70 specialisten in opleiding. Het MCL fungeert als uitvalsbasis voor de ongeveer honderd coassistenten in Friese ziekenhuizen, waaronder uiteraard ook het MCL zelf. Het MCL is voor de opleidingen geaffilieerd met het UMCG. Ook op het gebied van verpleegkundige, para medische en andere opleidingen werkt het MCL nauw samen met opleidingsinstituten en een breed scala aan spelers in het zorgveld.

In het MCL is enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek. De lijst van wetenschappelijke publicaties in het jaarverslag getuigt daarvan. Een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek vindt binnen de eigen instelling plaats.

 

Thema's

Deskundig, gedreven, teamwork, betrokken. Dat zijn de thema's die in het MCL ons handelen bepalen. Ook bij de opleiding van artsen en andere hulpverleners.

Bezoekadres
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden