Henk Hendrix
Februari 2015

Henk Hendrix

Henk Hendrix is leerhuismanager bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hij coördineert de opleidingen van alle artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in opleiding.

Opleiden zit in onze genen

“Bij een STZ-ziekenhuis zit opleiden in de genen. Bij het St. Elisabeth Ziekenhuis, waar ik leerhuismanager ben, ademt de hele organisatie een sfeer van leren en opleiden uit. Van de facilitair medewerkers, verpleegkundigen, paramedici tot aan de opleiders en de Raad van bestuur. Wij verwachten van iedere medewerker dat hij of zij zich verder wil scholen en verbeteren. Het gaat om investeren in jezelf als professional. Het ziekenhuis biedt hiervoor de nodige middelen aan, merendeels via interactieve en aantrekkelijke e-learning tools. Op die manier kun je modules volgen en je vak bijhouden in je eigen tijd en op je eigen manier. Met andere STZ-ziekenhuizen werken we intensief samen om e-learning tools te ontwikkelen, ook voor medisch specialisten . Zo kunnen we samen optrekken, de kosten delen en van elkaars kennis profiteren. Dat is het voordeel van een samenwerkingsverband op dit niveau.”

 

Vijfjaarlijkse visitatie

“Om lid te zijn van de STZ word je iedere vijf jaar gevisiteerd door een visitatiecommissie. Bij zo’n visitatie moet je aan 42 criteria voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld tenminste twaalf medische vervolgopleidingen in huis hebben. Het is misschien goed te zeggen dat de meeste ziekenhuizen er gemiddeld zestien hebben. Onderdeel van het visitatiebezoek is een openhartig gesprek met AIOS, coassistenten en verpleegkundigen in opleiding over het opleidingsklimaat. Bij onze laatste visitatie werd dat klimaat als volgt omschreven: ‘Een open en goed opleidingsklimaat waar vragen vrij staat en fouten maken mag’. Dat is het mooie van een lerende organisatie. Niets is gegoten in beton, alles kan ter discussie komen te staan. Niets is vanzelfsprekend. Zo kan een leermodule leiden tot innovatie en uiteindelijk tot een nieuw protocol. Als opleidingsziekenhuis faciliteer je een omgeving waarin leren en jezelf verbeteren voorop staat. Dat geldt voor de AIOS, maar eigenlijk voor iedereen. Het feit dat we overal in huis jonge mensen hebben die werken aan de zorg van de toekomst, geeft een bepaalde sfeer van openheid en ontwikkeling.”