Fenna Heyning


Fenna Heyning
directeur STZ
 

Meer kwaliteit, minder verspilling. Het is mijn ambitie om dit gedachtengoed van Michael Porter te vertalen naar concrete verbeteringen in de ziekenhuiszorg. Waar ik mij als internist-hematoloog eerst bezig hield met het helpen van de patient, focus ik nu op verbetering van het systeem als directeur van de STZ. Onveranderd is daarbij mijn passie voor de patiënt, deze staat in alles centraal. Leidend is daarbij gerichtheid op gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven. Empathie, compassie, patientveiligheid en medisch leiderschap zijn kernwoorden.