Hedwig Neefs


Hedwig Neefs
senior beleidsadviseur pijlers wetenschap, opleiding en portefeuille financiŽn
 

Hedwig Neefs is senior beleidsadviseur voor de pijlers wetenschap en opleiding en de portefeuille financiën.
Hedwig heeft onder andere de STZ notitie 'Visie op beroepsprofiel verpleegkundige professionals' geschreven, zie elders op de site . Voor STZ activiteiten rond opleiding, zie deze link voor de brochure 'Opleiden zit in onze genen' .

Met betrekking tot wetenschap coördineert zij o.a. de advies-, werk- en projectengroepen binnen de STZ en met samenwerkingspartners. Zij heeft vanuit de STZ het project Health Outlook 2014 geleid en is actief in vele netwerken. Voor STZ activiteiten rond wetenschap zie onze brochure 'Wetenschappenlijk onderzoek zit in ons bloed.

 

Zij heeft een MSc in Gezondheidswetenschappen, richting Beleid en Beheer aan de Universiteit van Maastricht en een aanvullend doctoraal diploma Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Hedwig werkt sinds 2012 bij de STZ. Daarvoor heeft zij circa 20 jaar gewerkt het St. Antonius Ziekenhuis en het St. Franciscus Gasthuis. In het St. Antonius Ziekenhuis was zij o.a. secretaris RvB en adviseur RvB/Stafbestuur. Sinds 2014 is zij tevens lid van Beoordelingscommissie LSH, Zorg&Sport van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.