Peter Go


Peter Go
bestuurslid topklinische zorg & algemeen chirurg St. Antonius ziekenhuis
 

Peter Go is chirurg in het St. Antonius ziekenhuis. Hij is 18 jaar opleider heelkunde geweest en o.a. voorzitter Central Opleiding Commissie en directeur Antonius Academie. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft hij jaren de Commissie richtlijnen voorgezeten en betrokken geweest bij de ontwikkeling van bijna 200 richtlijnen. Hiervoor heeft hij de zilveren legpenning ontvangen van de vereniging. Tot 1 januari 2020 is hij voorzitter geweest van de Vereniging Medische Staf van het St. Antonius ziekenhuis.
 

Peter is een pionier, op zoek naar het onderscheidende. Zo was hij een van de eerste die de laparoscopische chirurgie toepaste en als eerste deed hij een tele-robot operatie. In het onderscheidende ligt de verbinding met topklinische zorg. Per april 2020 is Peter toegetreden tot het STZ-bestuur met portefeuille topklinische zorg.
Peter: ‘Een mooi dossier, waar mijn voorganger een topklinisch zorgregister heeft neergezet, dat prachtig laat zien, waar de STZ-ziekenhuizen goed in zijn. Het is een uitdaging om dit register voort te bouwen en STZ mede een landelijke positie te geven.’