Hans Kuijsten


Hans Kuijsten
bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 

Hans Kuijsten is als bestuurslid 24/7 topklinische en complexe acute zorg sinds november 2017 verbonden aan STZ.

In het dagelijks leven is Hans internist-intensivist in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Tevens is hij medisch manager van het acute blok in dit ziekenhuis (van de intensive care afdelingen en de spoedeisende hulp)

24/7 topklinische en complexe acute zorg is een kernthema van STZ en belangrijk onderdeel van de meerjaren STZ strategie. Vanuit de visie op acute zorg als belangrijke interne systeem-as, van SEH tot IC binnen het ziekenhuis, is er zonder meer oog voor het belang van de externe keten en ketenpartners. Samen met de bestuurders, medisch specialisten en managers uit de STZ-ziekenhuizen, die verantwoordelijk zijn voor acute zorg wordt toegewerkt naar een krachtige en duidelijke positie van de topklinische ziekenhuizen in de landelijke en regionale organisatie van de acute zorg.