Catharina van Oostveen


Catharina van Oostveen
bestuurslid verpleegkundigen en senior adviseur wetenschap en principal investigator (PI) Spaarne Gasthuis
 

Catharina van Oostveen is door de ledenvergadering van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in 2019 benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij zal de het duale karakter van het STZ-bestuur uitbreiden met haar verpleegkundige ervaring.

 

De STZ is zeer trots op de benoeming van Van Oostveen. Haar jarenlange ervaring als verpleegkundig adviseur en onderzoeker in het Spaarne Gasthuis en haar directe betrokkenheid bij de ziekenhuiszorg zijn een aanwinst voor STZ. De topklinische ziekenhuizen richten zich op de drie pijlers (topklinische zorg, opleiding en wetenschap) en twee kernthema’s (24/7 acute zorg en innovatie) van STZ.

 

Als verpleegkundig adviseur heeft Van Oostveen ruime ervaring in diverse landelijke netwerken. Haar diverse nevenfuncties in landelijke gremia en zeer ruime wetenschappelijke ervaring stemde de Algemene Ledenvergadering van STZ zeer verheugd. Met de benoeming van Van Oostveen in het bestuur erkent STZ de belangrijke rol van verpleegkundigen in de Topklinische ziekenhuizen. Van Oostveen zal zich voornamelijk richten op het netwerk HR, waarbinnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk onderwerp is.