Zuyderland Medisch Centrum


Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is de naam van de organisatie die ontstaan is uit de fusie (2015) tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. De optelsom van de kwaliteiten van beide instellingen zorgt voor versteviging van de zorg in Zuid-Len Midden Limburg én waarborgt de kwaliteit van de gezondheidszorg nú en in de toekomst nu en in de toekomst.

Zorg.Samen.Beter. Drie kernwoorden die helder en duidelijk weergeven wat verwacht wordt van Zuyderland. Het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór maar vooral ook samen met de patiënt.

Onze organisatie
Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade tenslotte is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. De concepten van onder andere het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

 

Opleiden is een kerntaak

Opleiden behoort tot de kerntaken van ons ziekenhuis. Wij leren zorgprofessionals competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen. Deelname en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek is hier direct aan verbonden. Zuyderland Academie/ PAG (Projectbureau Additionele Gelden), die alle opleidingen coördineert, biedt een breed spectrum aan medisch specialistische-, verpleegkundige-, paramedische- en bedrijfsopleidingen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners zoals MUMC+, Zuyd Hogeschool, Arcus en Gilde opleiding. De Zuyderland Academie/ PAG, biedt circa 250 arts-assistenten en 120 assistent-geneeskundige niet in opleiding, 25 medisch specialistische vervolgopleidingen en 100 co-schappen aan. Daarnaast worden jaarlijks 120 semi-artsen en 180 verpleegkundigen opgeleid en worden faciliteiten aangeboden voor paramedische (OK- en anesthesie-assistent, radiodiagnostisch laborant) en verpleegkundige vervolgopleidingen. Jaarlijks nemen 3.000 medewerkers deel aan een breed pakket door de Zuyderland Academie/PAG verzorgde bedrijfsopleidingen. Daarnaast heeft Zuyderland jaarlijks ruimte voor ongeveer 200 stageplaatsen.

 

Visie op leren en onderzoek

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan die aansluiten bij de behoefte van de professional. Deze voldoen uiteraard aan de normeringen die nationaal en internationaal erkend zijn én dus vastgelegd zijn in erkenningen en beroepsprofielen.

Zuyderland Academie/ PAG wil opleidingen en onderzoek met elkaar verbinden waardoor de procesmatige verbetering van leerprocessen onderdeel is van betere zorgverlening.

 

Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie

Er is geen sprake van opleiden zonder wetenschappelijk onderzoek! We bieden dan ook ruimte voor- en begeleiding van klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de totale patiëntenzorg. Jaarlijks worden de bevinden gepresenteerd tijdens het Wetenschappelijk Symposium waaraan verpleegkundigen, paramedici, psychologen, arts-assistenten en medisch specialisten, al dan niet in opleiding, deelnemen. Wetenschappelijk onderzoek biedt de zorgprofessional de kans om nieuwe kennis op te doen én kritisch te kijken naar de zorg die geleverd wordt. Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van de Zuyderland Academie/ PAG faciliteert passende infrastructuur en inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast is het Projectbureau Additionele Gelden betrokken bij het verwerven van subsidies die onderzoek en innovatieve projecten mogelijk maken.

Op het gebied van innovatie is er een unieke grootschalige samenwerking tussen Zuyderland en CZ.
Zuyderland Medisch Centrum is voor CZ hét Living Lab voor eHealth in Nederland. De komende jaren wordt bekeken hoe bestaande zorgvormen worden ondersteund of worden aangevuld met diverse eHealth toepassingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bezoekadres
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen