Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis


Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Patiënt staat centraal

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) biedt met een team van 3700 toegewijde en betrokken dokters en medewerkers, zorg aan duizenden inwoners in Nijmegen en omstreken, maar ook daarbuiten.

Het CWZ biedt voor iedere patiënt een geïntegreerd pakket ziekenhuiszorg van een buitengewone kwaliteit. Het ziekenhuis is gericht op het ontwikkelen van mensen en die zijn zo continu in staat om innovaties toe te passen. Altijd gericht op de vraag van patiënten én gebaseerd op nauwe samenwerking in het netwerk van huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ en thuiszorg.

 

Breed aanbod

De zorg bestaat uit hoogwaardige basiszorg plus een aantal topklinische, bijzondere functies. Een breed aanbod dus, goed op elkaar afgestemd en elkaar aanvullend. Het CWZ is er voor iedereen: het ziekenhuis heeft zijn wortels in Nijmegen en de directe regio, maar heeft wat betreft zorggebied een breder perspectief. De medische en verpleegkundige zorg is uitstekend. Dat geldt ook voor de organisatie van de zorg, de bejegening en de service die het ziekenhuis levert. Het CWZ biedt een inspirerende werkomgeving voor iedereen die er werkt. Er worden veel professionals opgeleid.

Het ziekenhuis is gericht op verbeteren en vernieuwen. Het pakt kansen in de kiem op. Met toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt dit onderbouwd. Dé patiënt bestaat niet, realiseert het ziekenhuis zich. Het komt alle typen patiënten tegemoet: van de patiënt die de regie volledig bij de arts legt tot de patiënt die zoveel mogelijk zelf wil regelen, en alles daartussen.Het CWZ werkt intensief samen met externe partners zoals huisartsen en verzekeraars. Zowel regionaal als landelijk.

 

Zorg sinds 1850

De historie van het CWZ voert terug tot 1850. Zowel het St. Canisiusziekenhuis als het Wilhelmina Ziekenhuis werden opgericht in de Nijmeegse binnenstad. Beide hospitalen fuseerden in 1975 tot het huidige interconfessionele CWZ. Sinds 1992 is het ziekenhuis gehuisvest in een modern gebouw, goed bereikbaar aan de rand van de stad. Daar bezoeken jaarlijks meer dan 370.000 mensen de polikliniek. In totaal worden zo’n 31.000 patiënten opgenomen voor een klinische behandeling. Het CWZ hecht grote waarde aan hun tevredenheid over de zorg en het verblijf in het ziekenhuis. Vanuit onze ambitie continue te verbeteren, vragen wij patiënten regelmatig naar hun ervaring en tevredenheid.

 

Topklinisch en topreferent

Het CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis van het eerste uur. Naast een groot aantal bovenregionale functies en subspecialismen kent het ziekenhuis al jarenlang de neurochirurgie als erkende topklinische WBMV-functie. In 2008 is daar het uitvoeren van PCIprocedures (dotteren) door cardiologie aan toegevoegd en in 2009 het plaatsen van ICD’s (inwendige defibrillator) door ditzelfde specialisme. Ook lopen we in Nederland aan kop op onder meer het vlak van kraamsuites, couveusesuites, kinderdiabetes, grote vaatchirurgie, slokdarmchirurgie, traanwegchirurgie, minimaal invasieve chirurgie en maligne hyerthermie.

 

Opleiden grote ambitie

De opleidingstraditie van het CWZ heeft een stevig fundament dankzij haar jarenlange ervaring, gedreven professionals en goede relatie met het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN). Het ziekenhuis telt 19 medisch-specialistische (vervolg)opleidingen en biedt ook begeleiding aan co-assistenten. Daarnaast biedt het CWZ een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen rondom nieuwe beroepen in de zorg zoals de SEH-arts,  physician assistant en de verpleegkundig specialist. Inmiddels heeft het CWZ ten aanzien van management development een jarenlange ervaring opgebouwd met development centers. Het MD voor hoofden is doorontwikkeld naar verbeter- en veranderprojecten, met onderwijskundige begeleiding en kent een permanent karakter. De ambitie van het CWZ op het gebied van opleiden, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek blijft groeien. In het faciliteren hiervan en het realiseren van nieuwe ontwikkelingen vervult het Leerhuis – dat beleid, kennis en ervaring bundelt en mensen verbindt – een belangrijke rol.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen