Catharina Ziekenhuis


Catharina Ziekenhuis

Voorop in kwaliteit

Catharina, de beschermheilige van de parochie waaruit het ziekenhuis is ontstaan, was een dappere en intelligente vrouw. Ze was zo gedreven in haar geloof dat ze dit uiteindelijk met de dood moest bekopen. De Catharina van toen is terug te vinden in de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Vergelijkbaar in gedrevenheid en in kracht. We zien in dit ziekenhuis louter gedreven professionals. Mensen die elke dag het allerbeste uit zichzelf willen halen voor de patiënt. Voor mensen van vlees en bloed waarvoor ze een enorme verantwoordelijkheid voelen. Deze gezamenlijke mentaliteit zorgt ervoor dat dit ziekenhuis jaar na jaar voorop loopt in kwaliteit en ontwikkeling. De mensen van het ziekenhuis nemen met minder nu eenmaal geen genoegen. Dat is ook niet zo gek, want zij staan in dienst van het allerbelangrijkste: het leven zelf.

 

Over Catharina

Het Catharina Ziekenhuis is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis, lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een gerespecteerd centrum waar vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Meer dan 3500 medewerkers bieden een grote verscheidenheid aan medisch-specialistische zorg. Naast de reguliere basisfuncties, biedt het ziekenhuis op een aantal gebieden topklinische zorg. Naast de reguliere basisfuncties, biedt het ziekenhuis op een aantal gebieden topklinisch zorg. Specialisten vanuit diverse medische gebieden mogen zich tot de nationale en soms zelfs internationale top rekenen. In de regio vervult het Catharina Ziekenhuis een 'academische functie'. Geen enkel ander niet-academisch ziekenhuis in Nederland voert zoveel complexe operaties uit. Het ziekenhuis staat vooral bekend om de behandeling van patiënten met kanker; hart- en vaatziekten, overgewicht en nierfalen.

 

Focus op innovatie

Medische innovatie en opleiding staan van oudsher hoog in het vaandel. Het topklinische ziekenhuis is een groot opleidingscentrum voor artsen en verpleegkundigen. Ook vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Het ziekenhuis hecht sterk aan dit bijzondere karakter en zet de focus op medisch-inhoudelijke innovatie voort. Transparantie is hierbij het sleutelwoord. Landelijk heeft het Catharina Ziekenhuis op een aantal gebieden een voortrekkersrol in het zichtbaar maken van resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van hart- en vaatziekten. In het beleid richt het Catharina Ziekenhuis zich sterk op de verandering die het wil doormaken in een snelveranderend zorglandschap. De medisch-inhoudelijke kracht van het ziekenhuis is daarbij het uitgangspunt.

 

Het Catharina Ziekenhuis draagt al sinds 2000 het NIAZ-kwaliteitskeurmerk en sinds 2009 de titel Topwerkgever. Het Catharina Ziekenhuis is een Santeon ziekenhuis. Santeon is een nationale ziekenhuisgroep die streeft naar de hoogste kwaliteit van medische zorg en gastvrijheid.

Bezoekadres
Michelangelostraat 2
5623 EJ Eindhoven