HagaZiekenhuis


HagaZiekenhuis

Zorgzaamheid, innovatie en samenwerking

Het HagaZiekenhuis werkt voortdurend aan de toekomst. Letterlijk door de komende jaren een vernieuwd ziekenhuis neer te zetten. Een transparant ziekenhuis waar medewerkers en patiënten zich thuis voelen. Maar ook door zorgzaamheid en patiëntvriendelijkheid steeds weer voorop te stellen, onder meer door onze organisatie steeds te toetsen aan het zorgconcept Planetree. En vooral door topkwaliteit te leveren op medisch en verpleegkundig terrein en deze zorg te blijven innoveren. Tenslotte zoekt het HagaZiekenhuis altijd de samenwerking met zorgpartners. Kortom, het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.

 

HagaZiekenhuis van Den Haag

In het HagaZiekenhuis van Den Haag werken ruim 4000 mensen, waaronder zo’n 260 medisch specialisten. In 2011 waren er ruim 38.000 opnamen, bijna 214.000 eerste polikliniekbezoeken en meer dan 34.000 dagbehandelingen. Het HagaZiekenhuis is een van de grootste opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en basisartsen in Nederland. Naast de 24 medische vervolgopleidingen heeft het HagaZiekenhuis een groot aanbod van algemene en gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische opleidingen. Bovendien heeft het HagaZiekenhuis een goed wetenschappelijk klimaat; er worden steeds meer activiteiten ondernomen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (zie voor meer informatie in deze site op: Bibliometric analysis of STZ-hospitals).

Het HagaZiekenhuis heeft zijn zorgaanbod verdeeld over twee locaties: Leyweg en Sportlaan. Op locatie Leyweg bevinden zich de meer complexe en niet-planbare klinische functies. Locatie Sportlaan omvat het Juliana Kinderziekenhuis en planmatige zorg. Daarnaast beschikt het HagaZiekenhuis over drie buitenpoliklinieken waar een aantal specialismen spreekuur houden: Wateringse Veld, Zorgplein Westland en Sweelinckplein. Met deze buitenpoliklinieken biedt het HagaZiekenhuis een aantal basisvoorzieningen aan buitenwijken van Den Haag en in het Westland.

 

Topklinisch

Het HagaZiekenhuis biedt onderdak aan vrijwel alle medisch specialismen en vervult naast basiszorg een groot aantal topklinische functies. Naast ruim honderd door de STZ erkende derdelijns functies heeft het HagaZiekenhuis elf expertisecentra, te weten: hemoglobinopathieën, kinderendocrinologie en verstoord glucosemetabolisme, kinderepilepsie en kinderhoofdpijn, erfelijke membraanafwijkingen van de rode bloedcel, cystic fibrosis, kleine tumoren in de Barrett-slokdarm, beenverlenging, behandeling van weke delen met CZE, schouderchirurgie, complexe hand- en polsproblematiek, neuroseksuologie en seksuele psychofarmacologie.

Op het gebied van topklinische zorg in de regio wordt met het HMC, LUMC en RdGG samengewerkt op het gebied van een viertal topklinische functies: de Neurochirurgie, het Hartcentrum, de Kindergeneeskunde en de Radiotherapie.

Voor de toekomst heeft het HagaZiekenhuis een keuze gemaakt voor drie topklinische profileringsgebieden: Hart- en vaatcentrum, Moeder- en kindcentrum en een aantal werkterreinen van de oncologie met name hematologie.

 

Samenwerking

Het HagaZiekenhuis streeft waar mogelijk naar samenwerking met partners in de zorg. Op dit moment maakt het HagaZiekenhuis deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

 

  • Op het gebied van Radiotherapie wordt samengewerkt met het LUMC Reinier de Graaf Gasthuis en Haaglanden Medisch Centrum.
  • In Lab West zijn de krachten gebundeld van de laboratoria van HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de stichting Trombosedienst ’s-Gravenhage en omstreken.
  • De Ziekenhuispartners XL (coöperatie van vier ziekenhuizen met als doel patiënten te verzekeren van de beste zorg op de juiste plaats, door nauwere onderlinge samenwerking). Deelnemende ziekenhuizen: Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, HagaZiekenhuis en Vlietland Ziekenhuis. De ziekenhuizen werken ook samen op het gebied van inkoop en logistiek.
  • Daarnaast onderhoudt het HagaZiekenhuis een goede samenwerking met zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn in de regio in Den Haag Transmuraal. Op het vooruitstrevende spoedplein zijn patiënten welkom in de geïntegreerde SEH-HAP-post met Spoedapotheek, die 24x7 in bedrijf is.
Bezoekadres
Leyweg 275
2545 CH Den Haag