HagaZiekenhuis


HagaZiekenhuis

Zorgzaamheid, innovatie en samenwerking

Het HagaZiekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten en basisartsen in Nederland. Naast de 24 medische vervolgopleidingen heeft het HagaZiekenhuis een groot aanbod van algemene en gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische opleidingen. Bovendien heeft het HagaZiekenhuis een goed klimaat voor wetenschappelijk onderzoek.

In het HagaZiekenhuis werken ruim 3500 mensen, waaronder zo’n 320 medisch specialisten. Klik op bestuursverslag 2018 voor meer informatie.
 

Het HagaZiekenhuis biedt onderdak aan vrijwel alle medisch specialismen en geeft patiënten basis- en topklinische zorg. Recent aanvaarde topklinische functies in het STZ-register zijn:

Hematologie: Aangeboren rode bloedcelziekten, waaronder sikkelcelziekte en thalassemie

Hematologie: Immuun Trombopenie (ITP)

Neurochirugie en Neurologie: Diepe hersenstimulatie

Longgeneeskunde: Ernstig astma

Longgeneeskunde: Cystic fibrosis

Voor een aantal andere behandelingen is aanvraag gedaan. Het HagaZiekenhuis heeft bovendien 14 vergunningen in het kader van de Wet Medische Bijzondere Verrichtingen: Perinatologische zorg, Hematopoietische stamceltransplantatie, Hemofilie, Bijzondere Neurochirurgie (deelfuncties: Stereotactische radiotherapie en Thalamusstimulatie), Ritmechirurgie, Openhartoperatie, CABG, Catheterablaties, THI: percutane klepvervanging, HIV –Behandeling, AICD/ICD en PTCA/PCI.

Aan het Spoedplein bevinden zich alle vormen van acute zorg onder één dak. Het herbergt de grootste en modernste Spoedeisende Hulp van de regio (level 1) en een IC (level 3), een HuisArtsenPost, een SpoedApotheek en er is een directe verbinding met de Acute Opname en Diagnostiek Afdeling (AODA). De SEH wordt bij rampen in de regio Haaglanden ook als traumacentrum ingezet.

Het Juliana Kinderziekenhuis is het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. In het JKZ zijn alle voorzieningen afgestemd op kinderen. Dit zorgt ervoor dat het JKZ voor kinderen en hun ouders een prettige omgeving is. Bovendien is binnen de muren van het JKZ een groot moeder- en kindcentrum gehuisvest alsmede een Ronald McDonald huis waarin ouders dicht bij hun kind kunnen overnachten.

Het ziekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. Lees de actuele waardering op onze home page

HagaZiekenhuis van Den Haag

Het HagaZiekenhuis heeft zijn zorgaanbod verdeeld over twee locaties: Leyweg en Sportlaan. Op locatie Leyweg bevinden zich de complexe en niet-planbare klinische functies en het Juliana Kinderziekenhuis. Op locatie Sportlaan is een aantal poliklinieken gehuisvest en het hand- en polscentrum.
 

Reinier Haga Groep

Het HagaZiekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep (samen met Reinier de Graaf uit Delft, en LangeLand Ziekenhuis uit Zoetermeer). Binnen de Reinier Haga Groep investeren de partners in samenwerking op diverse gebieden, zoals in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. Daarnaast opent de Groep in 2020 in Zoetermeer het Reinier Haga Orthopedisch Centrum.

Bezoekadres
Els Borst-Eilersplein 275
2545 CH Den Haag