Jeroen Bosch Ziekenhuis


Jeroen Bosch Ziekenhuis

Gastvrij ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. In de lente van 2011 zijn de drie Bossche locaties samengegaan in een prachtig nieuw gebouw aan de rand van ’s-Hertogenbosch. Daarnaast heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis locaties in Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Er werken ruim 240 specialisten verdeeld over 29 specialismen. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Het JBZ wil zich bewust in zijn omgeving positioneren en wetenschap en innovatie laten aansluiten bij de medische speerpunten van het ziekenhuis. Het ziekenhuis richt zich daarbij op drie thema’s: tijd voor vernieuwing, tijd voor samenwerking en tijd voor focus.

 

Tolbrug

Tolbrug, specialistische revalidatie maakt deel uit van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een goede samenwerking tussen Tolbrug en het ziekenhuis is essentieel vanwege de instroom van revalidanten en de opleiding revalidatiegeneeskunde. Door een multidisciplinaire aanpak leren revalidanten omgaan met lichamelijke en/of cognitieve beperkingen, zodat zij weer optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Jeroen Bosch Diagnostiek

Jeroen Bosch Diagnostiek (JBD) coördineert onderzoeken en diensten voor de eerste lijn. Het JBD maakt gebruik van de afdelingen van het ziekenhuis en verzorgt diverse diensten zelf zoals de stikstofvoorziening, toegang tot het elektronisch patiënten dossier en biedt ondersteuning voor chronische patiëntenzorg.

 

Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Sport Medisch Centrum is het medisch sportgezondheidscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Specifiek voor dit centrum is het bundelen van specifieke kennis op gebied van sport en beweging in een multidisciplinair team van specialisten. Het centrum biedt sportzorg, sportmedische onderzoeken, consulten en advisering in sport en beweging aan recreatiesporters, beginnende sporters, sportverenigingen, topsporters, wedstrijdsporters en mensen met een chronische ziekte. Het centrum heeft het certificaat Topsport Medisch Samenwerkingsverband in oprichting. Door de nauwe samenwerking met specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen topsporters bij het centrum een totaal pakket van zorg.

 

Patiëntgerichtheid en Patiëntveiligheid

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland zijn. Het ziekenhuis is koploper als het gaat om de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem en het beleid ten aanzien van de 11 veiligheidsthema’s. Surpass, een project waarbij op de OK gebruik gemaakt wordt van een checklist om fouten te voorkomen, is in Den Bosch bij alle snijdende specialismen ingevoerd. In 2010 is met steun van de medisch specialisten een medisch specialist patiëntveiligheid aangesteld met onder meer als doel de openheid rond incidenten en het leren van medische fouten te vergroten.

 

Onderwijs en opleiding

Opleiding en onderwijs is naast patiëntenzorg een kerntaak in het JBZ. Het JBZ vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de medische opleidingen, zoals onder meer blijkt uit de verkiezing van Interne Geneeskunde-opleider Paetrick Netten tot opleider van het jaar. Met de inrichting van een e-learning leerplein heeft het onderwijs in het ziekenhuis een belangrijke impuls gekregen.

 

Kwaliteitskeurmerken

Patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars kijken steeds kritischer naar de kwaliteit van ziekenhuizen. Patiëntenverenigingen kennen kwaliteitskeurmerken toe en zorgverzekeraars kiezen voor voorkeuraanbieders. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft verschillende keurmerken ontvangen en is voorkeursbehandelaar bij een aantal zorgverzekeraars.

Voor de meest actuele informatie omtrent de kwaliteitskeurmerken van het JBZ verwijzen wij u graag naar deze pagina: keurmerken JBZ
 

Bezoekadres
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch