Haaglanden Medisch Centrum


HMC

 

HMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis met drie locaties: Antoniushove in Leidschendam, Bronovo in het Haagse Benoordenhout en Westeinde in de binnenstad van Den Haag.

Wij bieden zorg op maat en stemmen onze zorg af op die van andere zorgaanbieders, zoals de thuiszorg, huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Iedere locatie biedt algemene ziekenhuiszorg en heeft daarnaast een specifiek profiel. In Antoniushove wordt de gespecialiseerde zorg voor onze patiënten met kanker gebundeld. We werken er nauw samen met het Leids Universitair Medisch Centrum binnen het Universitair Kankercentrum. In Bronovo ligt de focus op planbare zorg, bijvoorbeeld in de Focuskliniek Orthopedie. In Westeinde is acute zorg sterk ontwikkeld. De SEH hier is een van de drukst bezochte van Nederland. Deze locatie is het regionale expertisecentrum voor onder andere traumatologie en neurochirurgie.

 

Speerpunten

Binnen de algemene ziekenhuiszorg en topklinische functies heeft HMC de volgende speerpunten:

  • Acute zorg
  • Oncologie
  • Infectieziekten
  • Geboortezorg
  • Ouderengeneeskunde
  • Aandacht voor expats

 

Acute zorg

HMC heeft bijzondere expertise op het gebied van traumazorg (mono- en polytrauma’s), neurovasculaire zorg (hersenbloedingen en herseninfarcten), acute neurochirurgische zorg (hersenbloedingen en hersenschedelletsel) en acute heelkunde (vaatchirurgie en buikchirurgie). De SEH van Westeinde is met ongeveer 52.000 bezoekers een van de grootste van Nederland. In het jaarlijkse onderzoek van de ambulancediensten naar de kwaliteit van de SEH’s scoort de SEH van Westeinde telkens als beste van de regio.

 

Oncologie

In 2015 hebben HMC en het LUMC het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag opgericht, waarin wij intensief samenwerken. Vanuit het LUMC in Leiden en vanuit HMC Antoniushove in Leidschendam werkt voor elke kankersoort één gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen aan de beste behandeling voor iedere patiënt. Patiënten beslissen mee over hun eigen behandeling en worden actief betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bieden beide ziekenhuizen excellente zorg dichtbij de patiënt. Eind 2016 opent hier ook ons nieuwe radiotherapiecentrum zijn deuren. Zo kunnen alle behandelingen voor patiënten op deze locatie worden aangeboden.

 

Infectieziekten

De infectieziekten waarmee HMC te maken heeft, zijn onder andere HIV, hepatitis, TBC, SOA en in toenemende mate infecties met antibioticaresistente bacteriën. De laatste jaren zijn meer medisch specialisten aangetrokken met specifieke kennis en kunde op dit gebied.

 

Geboortezorg

Bij HMC krijgen – aanstaande – ouders en kind alle zorg en persoonlijke aandacht.
Rondom de bevalling biedt HMC uitmuntende faciliteiten met onderscheidende aandacht voor pijnbestrijding, gezinsbeleving en nazorg.

 

Ouderengeneeskunde

In het multidisciplinair Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde op de locatie Bronovo werken medisch specialisten onder leiding van een internist ouderengeneeskunde integraal samen voor de beste resultaten. Deze integrale aanpak in dit centrum voor oudergeneeskunde is zeer succesvol bij hartziekten, oncologie, val- en fractuurpreventie, geheugen, angst- en stemmingsstoornissen.

 

Aandacht voor expats

HMC biedt op de locatie Bronovo zorg en speciale services aan expats uit de regio Haaglanden.

 

Landsteiner Instituut

Het Landsteiner Instituut is het opleidingsinstituut van HMC en het Groene Hartziekenhuis in Gouda. De bundeling van opleidingsfaciliteiten biedt veel mogelijkheden, ook voor onze wetenschappelijke activiteiten.

 

Bezoekadressen

Westeinde

Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
 

Antoniushove

Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam
 

Bronovo

Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag

 

Website

www.haaglandenmc.nl

Bezoekadres
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag