Medisch Spectrum Twente


Medisch Spectrum Twente

Lange traditie van opleiden

Ons ziekenhuis is een van de grootste (niet academische) ziekenhuizen in Nederland. Naast de beschikbaarheid van inmiddels nagenoeg alle topklinische voorzieningen heeft Medisch Spectrum Twente een lange traditie van opleiden, zowel in het medische als in het verpleegkundige domein. Al 40 jaar verzorgen wij voor studenten geneeskunde uit Groningen het volledige co-assistentenonderwijs van de masterfase. In de loop der jaren is het aantal medische vervolgopleidingen belangrijk uitgebreid en vervolgen vele van onze co-assistenten hun opleiding tot specialist in Enschede en Oldenzaal.

 

Zelfstandige opleidingen

Medisch Spectrum Twente kent een nauwe samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen op het gebied van de medische specialistische vervolgopleidingen. In ons ziekenhuis zijn arts-assistenten in twaalf medische vervolgopleidingen en drie bètaopleidingen alsmede psychologen in opleiding tot gezondheidspsycholoog en klinisch psycholoog werkzaam. Initiële verpleegkundige opleidingen worden in samenwerking met de Saxion Hogeschool en het R.O.C. van Twente gegeven. Tevens is er de mogelijkheid tot het volgen van verpleegkundige vervolgopleidingen SEH, IC/CC/MC, obstetrie & gynaecologie, kinderverpleegkunde, haemodialyse, oncologie en neonatologie. Daarnaast biedt Medical School Twente een traineeship aan voor pas afgestudeerde verpleegkundigen. Vele bij- en nascholingscursussen worden zelfstandig of in samenwerking met kennisinstellingen verzorgd. Voorbeelden zijn scholingen op het gebied van VMS-thema’s, patiëntveiligheid en Excellente Zorg: Verpleegkundig Excelleren vanuit Best Practice Units. Daarnaast wordt een breed scala aan opleidingen voor paramedische, perimedische en beroepsopleidingen gegeven.

 

Medical School Twente

Medisch Spectrum Twente wil als topklinisch opleidingsinstituut excelleren door uitbreiding en verbetering van al zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Hiertoe is in ons ziekenhuis in 2005 besloten tot concentratie van alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in één eenheid (Medical School Twente), gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. Hierin zijn de medische opleidingen, zorgopleidingen en het kennis – en expertisecentrum vertegenwoordigd. Het opleidingscontinuüm wordt in zowel de lengte (van basis via vervolgopleiding tot bij- en nascholing) als in de breedte (van verzorgende via verpleegkundige tot medisch onderwijs) gestimuleerd. Door de bundeling van expertises werkt Medical School Twente voortdurend aan onderwijskundige vernieuwingen, wat bijdraagt aan verbetering van kwaliteit en doelmatigheid.

 

Disciplineoverstijgend en competentiegericht

Kernpunten binnen Medical School Twente zijn disciplineoverstijgend en competentiegericht onderwijs zowel als up-to-date onderwijs gericht op kennis, vaardigheden en attitude. Symbolisch beschermd door de plataan van Hippocrates wil Medical School Twente deze doelen bereiken door goede samenwerking met de betreffende disciplines binnen Medical School Twente, binnen Medisch Spectrum Twente en met overige partners in en buiten de regio.

Bezoekadres
Haaksbergerstraat 55
7513 ER Enschede