Reinier de Graaf


Reinier de Graaf

Langste historie

Reinier de Graaf heeft de langste historie van de Nederlandse ziekenhuizen. Al in 1252 wordt het Delftse Gasthuis genoemd in een pauselijke oorkonde. We zijn uitgegroeid tot een Topklinisch OpleidingsZiekenhuis met dertig specialismen. Drieduizend professionals, waaronder zo’n 190 medisch specialisten, leveren zorg aan een gebied waar 450.000 mensen wonen en werken. Ons ziekenhuis heeft de hoofdlocatie Delft, een electieve kliniek Voorburg en buitenpoli’s Naaldwijk en Den Haag-Ypenburg. Momenteel ontwikkelen we plannen voor nieuwbouw in Delft.

 

Speerpunten

Topklinische patiëntenzorg, gastvrijheid, opleiding, innovatie, doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid zijn onze beleidspeerpunten. Onder patiënten, verwijzers, opleiders en opgeleiden vinden jaarlijks tevredenheidonderzoeken plaats. Goede resultaten worden gebruikt om van elkaar te leren. Kritische opmerkingen vormen direct de aanzet tot verbeteracties.

 

Voortrekkersrol

Net zoals onze naamgever een pionier was op het gebied van de voortplantingskunde, vervullen wij ook een voortrekkersrol. Denk aan onze mammapoli, IVF-kliniek, polikliniek voor Jeugd & Alcohol, het toepassen van minimale invasieve chirurgie, het Spoed Interventie Team (SIT), de bekendmaking van de mortaliteitcijfers, Pharmafilter, dineren à la carte en het werken met Reinier Assisten.

 

Bovenregionaal

Radiotherapie, nierdialyse, intensive care (niveau 2) en oncologie leveren topklinische zorg. Op diverse gebieden hebben we een bovenregionale functie. Zo voeren wij complexe maag-, darm-, en leveroperaties uit, hebben een neonatale highcare afdeling met vijf post-ic bedden en staat onze IVF-kliniek (inter)nationaal bekend om zijn expertise. De medische laboratoria van Reinier de Graaf behoren tot de grootste van Nederland.

 

Competentiegericht

Als ‘teaching hospital’ verzorgt Reinier de Graaf 21 medische (vervolg)opleidingen waarbij het accent ligt op competentiegericht leren. De opleiders hebben voor deze aanpak de cursus ´Teach-the-Teacher’ gevolgd. Ons ziekenhuis heeft een uitgebreid pakket aan interne scholing voor de professionals en het management. Ook ontwikkelden we samen met de Mondriaan Onderwijsgroep de opleiding tot Topklinisch Verpleegkundige-4. Dit nieuwe onderwijspad, waarbij praktijk en theorie op een slimme manier zijn geïntegreerd, levert een tijdswinst van anderhalf jaar op. In navolging hiervan zijn andere Nederlandse ziekenhuizen gestart met deze manier van opleiden.

Bezoekadres
Reinier de Graafweg 3-11
2625 AD Delft