Franciscus Gasthuis & Vlietland


Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland: één topklinisch ziekenhuis
 

Onze ambitie is om één Topklinisch Opleidingsziekenhuis op twee ziekenhuislocaties te zijn, en uiteraard op alle poliklinische locaties. Samen topklinisch zijn (STZ!), betekent dat Franciscus Gasthuis & Vlietland elke dag samenwerkt aan de beste zorg voor zijn patiënten. Samen met ruim 300 medisch specialismen en 4.200 medewerkers, maar ook met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond.

 

Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft het ziekenhuis veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk)onderzoek en vernieuwing. De kennis die in huis is, wordt aan specialisten en verpleegkundigen in opleiding doorgegeven. Daarnaast heeft het ziekenhuis een groot aantal medische en verpleegkundige vervolgopleidingen, en een eigen trainingsaanbod.

 

Het STZ-karakter is gebaseerd op drie pijlers die een permanente basis vormen:

topklinische zorg;

wetenschap en;

opleiding

Mede door de aandacht voor deze drie STZ-pijlers wordt kwaliteit en veiligheid van zorg versterkt.

 

Topklinische zorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. Franciscus Gasthuis biedt Level 2 Traumatologie op de Spoedeisende Hulp, en Post IC High Care neonatologie. Verder is er in Franciscus Gasthuis een Intensive Care (level 2 conform de CBO-richtlijn).

In Franciscus Vlietland is van oudsher klinische geriatrie goed ontwikkeld, evenals diagnostiek en behandeling van dementie. Er is een Delierunit en er wordt bijzondere aandacht besteed aan de preventie en behandeling van delier. Franciscus Vlietland heeft ook als WBMV-functie (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen) de behandeling van hartritmestoornissen met behulp van een ICD (Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator).

 

Franciscus Gasthuis & Vlietland focust zich verder op de medische speerpunten Obesitas, Oncologie en Kwetsbare ouderen, onder andere om daar het STZ-karakter van patiëntenzorg verder te ontwikkelen.

 

De STZ moderniseert momenteel de beoordeling en toetsing van topklinische zorg. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft al diverse vormen van patiëntenzorg aangedragen voor deze beoordeling. De eerder door de STZ erkende expertisecentra waren het Astma en COPD centrum, het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland en het Diabetes en Vasculair Centrum.

 

Wetenschap

Door middel van wetenschappelijk onderzoek draagt Franciscus Gasthuis & Vlietland als STZ-ziekenhuis bij aan de verbetering van patiëntenzorg. Dit betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Het ziekenhuis stimuleert wetenschappelijk onderzoek, waar mogelijk samen met partners in de regio en met het Erasmus MC.

 

Opleiding

Franciscus Gasthuis & Vlietland leidt in 19 verschillende vakgebieden medisch specialisten op, en heeft in 10 vakgebieden coassistenten (medisch studenten die stage lopen in het ziekenhuis). Daarnaast heeft het ziekenhuis binnen vele verpleegkundige, paramedische en technische vakgebieden studenten en stagiairs. Elke professional realiseert zich bovendien dat een afgeronde zorgopleiding niet inhoudt dat het leren ‘klaar’ is. Met andere woorden: opleiding, bij- en nascholing en continue professionele ontwikkeling zijn in het ziekenhuis een samenhangend geheel. Door dit te blijven versterken en optimaliseren, verbetert dit de zorg voor de patiënten.

 

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is in Franciscus Gasthuis & Vlietland verweven in alle zaken waaraan gewerkt wordt. Om continu alert te blijven op mogelijke verbeteringen, worden interne audits en proefvisitaties gehouden. Het streven hierbij is om blijvend te voldoen aan de eisen van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het ziekenhuis participeert zowel in het STZ-veiligheidsnetwerk als in het regionale netwerk.

 

Voor meer informatie en contactgegevens: www.franciscus.nl

Bezoekadres
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam