Uniek samengesteld bestuur

Het bestuur van de STZ heeft een uniek karakter vanwege de samenwerking tussen zorgbestuurders en medisch specialisten. Het bestuur van de STZ bestaat uit acht leden en een voorzitter. Vier leden zijn lid van een raad van bestuur en vier leden zijn medisch specialist in één van de STZ-ziekenhuizen. De voorzitter is onafhankelijk. Deze paritaire samenstelling is ook terug te vinden in de algemene ledenvergadering. Zo worden beslissingen binnen de STZ altijd afgewogen door zowel de medisch inhoudelijke als de bestuurlijk eindverantwoordelijken.

 

Leden bestuur:

 • De heer J.Th.M. van der Schoot, voorzitter STZ
 • De heer J. den Boon, lid raad van bestuur (Medisch Spectrum Twente)
  Portefeuille: Opleiding
 • De heer dr. K. Bosscha, oncologisch/gastrointestinaal chirurg (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
  Portefeuille: Wetenschap
 • Mevrouw dr. F. Haak-van der Lely, lid raad van bestuur (Noordwest Ziekenhuisgroep)
  Portefeuille: Visitaties
 • Mevrouw dr. C. van Oostveen, senior adviseur wetenschap en principal investigator (PI) (Spaarne Gasthuis)
  Portefeuille: verpleegkundigen
 • De heer drs. R. Goffin (penningmeester), lid raad van bestuur (Zuyderland Medisch Centrum)
  Portefeuille: Financiën
 • De heer P.M.N.Y.H. Go, algemeen chirurg (St. Antonius Ziekenhuis)
  Portefeuille: Topklinische Zorg
 • De heer dr. H. Kuijsten, internist en intensivist (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  Portefeuille: 24/7 Topklinische en complexe acute zorg
 • Mevrouw R. Leber, lid raad van bestuur (Amphia ziekenhuis)
  Portefeuille: Innovatie

 

Wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de STZ? Stuurt u dan een bericht naar info@stz.nl