Uniek samengesteld bestuur

Het bestuur van de STZ heeft een uniek karakter vanwege de samenwerking tussen zorgbestuurders en medisch specialisten. Het bestuur van de STZ bestaat uit tien leden. Vijf leden zijn lid van een raad van bestuur en vijf leden zijn medisch specialist in één van de STZ-ziekenhuizen. De voorzitter is onafhankelijk. Deze paritaire samenstelling is ook terug te vinden in de algemene ledenvergadering. Zo worden beslissingen binnen de STZ altijd afgewogen door zowel de medisch inhoudelijke als de bestuurlijk eindverantwoordelijken.

 

Leden bestuur:

 • De heer J.Th.M. van der Schoot, voorzitter STZ
  Portefeuille: P&O
 • Mevrouw G. Gallé voorzitter raad van bestuur (Deventer Ziekenhuis)
  Portefeuille: Opleiding
 • De heer dr. K. Bosscha, oncologisch/gastrointestinaal chirurg (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
  Portefeuille: Wetenschap
 • Mevrouw dr. F. Haak-van der Lely, lid raad van bestuur (Noordwest Ziekenhuisgroep)
  Portefeuille: Kwaliteit & Veiligheid
 • Mevrouw dr. G.S. Kooi, gynaecoloog (Voorzitter Medische Staf Albert Schweitzer Ziekenhuis)
  Portefeuille: Visitaties
 • De heer drs. P.M. Langenbach RC (penningmeester), voorzitter raad van bestuur (Maasstad Ziekenhuis) Portefeuille: Financiën
 • De heer dr. J.B.A. van Mourik, orthopedisch chirurg (Máxima Medisch Centrum)
  Portefeuille: Topklinische Zorg
 • De heer dr. H. Kuijsten, internist en intensivist (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  Portefeuille: Acute Zorg
 • Mevrouw dr. A.B. Francken, Chirurg-oncoloog (Isala)
  Portefeuille: Oncologie
 • De heer H. Feenstra, voorzitter raad van bestuur (Martini Ziekenhuis)
  Portefeuille: Innovatie

 

Wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de STZ? Stuurt u dan een bericht naar info@stz.nl