Anne Brecht Francken


Anne Brecht Francken
bestuurslid oncologie & chirurg-oncoloog Isala
 

Als STZ bestuurder ligt de focus van Anne Brecht Francken op oncologie en het bereiken van een hoog kwalitatieve patiëntenzorg. Oncologie beslaat een groot onderdeel van de zorg, waar veel zaken in sneltreinvaart aan het veranderen zijn. Het is derhalve heel belangrijk om overzicht te houden en ons steeds te blijven richten op de waarde die wij toevoegen aan de zorg voor de patiënten. Daarin is regionale samenwerking en netwerkvorming van groot belang. Vanuit STZ willen wij met onze leden meedenken over structuurvernieuwing waar binnen de kwaliteit van zorg in de oncologie naar een hoger niveau kan worden gebracht. Als chirurg-oncoloog staat zij dagelijks oog in oog met patiënten en ben ik op de hoogte van het traject wat zij doorlopen. Het is mijn ambitie om niet alleen in mijn eigen omgeving maar ook vanuit STZ de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Hierin zijn kernwoorden: patiënt centraal, value based health care en medisch leiderschap.