Prof. dr. Jan Grutters
December 2014

Prof. dr. Jan Grutters

Prof. dr. Jan Grutters werkt behalve als longsarts ook als hoogleraar Interstitiële Longziekten bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zelfs zegt hij dat het doen van onderzoek zijn artsenvak verrijkt.

“Onderzoek doen verrijkt mijn vak als medisch specialist. Het zorgt voor een verdieping van mijn beroep, voor betere zorg voor onze longpatiënten en een uitdagende werkomgeving. Ik sta eigenlijk altijd met één been in de spreekkamer en met één been in het laboratorium en de wetenschap. Alleen met die houding kan ik het inzicht in de diverse ziektebeelden vergroten. Hoeveel ervaring je ook hebt als specialist, je moet je altijd blijven verdiepen. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. De afdeling longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis fungeert landelijk als centrum voor interstitiële longziekten (ILD). Dit expertisecentrum is mede zo stevig van de grond gekomen door de inzet van de Raad van Bestuur. Deze steun is onontbeerlijk. Alleen op die manier krijgt een expertisecentrum een duurzaam fundament. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst blijven investeren in verbetering en  ons blijven onderscheiden.

 

Unieke wetenschap

"We zijn trots dat we er juist in een algemeen ziekenhuis in geslaagd zijn voor ILD unieke wetenschap te bedrijven. Onderzoek doen inspireert ook artsen in opleiding tot specialist (aios). Alle aios op de afdeling longziekten lopen een stage ILD en steeds vaker krijgt het St. Antonius het verzoek van aios buiten de opleidingsregio Utrecht om een verdiepingsstage of fellowship ILD bij dit ziekenhuis te volgen. Op deze manier zien zij in korte tijd een groot scala aan zeldzame longziekten, die zij in geen ander algemeen of universitair ziekenhuis zouden treffen. Dit is uniek voor Nederland.”

 

Uniek landelijk onderzoek longziekten

"De afdeling longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis fungeert landelijk als centrum voor interstitiële longziekten (ILD). Dit zijn meer dan honderd zeldzame ziekten waarvan longfibrose en sarcoïdose de bekendste zijn. Het centrum Interstitiële Longziekten (cIL) krijgt veel verwijzingen voor een second opinion. Het expertisecentrum mag zich daardoor tot de beste drie van Europa rekenen. Bovendien maakt een unieke biobank deel uit van het centrum. In de biobank wordt patiëntenweefsel opgeslagen dat wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onder andere in samenwerking met universitaire medische centra. Inmiddels werkt het St. Antonius samen met het Martini Ziekenhuis – ook STZ – in Groningen, zodat patiënten met longfibrose of sarcoïdose in het noorden van het land dicht bij huis excellente zorg ontvangen."