Beroepsprofiel verpleegkundige professionals

De zorg van de toekomst met een toenemende vergrijzing en complexere zorg vraagt ook om een vernieuwing van het beroep van verzorgende en verpleegkundige. Deze andere zorg vraagt om goed opgeleide professionals, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Ook mensen die gezónd oud worden hebben de steun van verpleegkundigen en verzorgenden nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen. Preventie zal meer en meer een onderdeel worden van het verpleegkundig vak. Sinds enkele jaren wordt hierover gesproken door het ministerie van VWS in samenspraak met de beroepsgroepen. Tijdens het project V&V2020 hebben meer dan 1000 verpleegkundigen en verzorgenden meegepraat over hun beroep. Ook de STZ neemt als grootste praktijkopleider van verpleegkundigen en verzorgenden actief deel aan dit overleg. In het najaar van 2013 is een visie geschreven over het nieuwe beroepsprofiel verpleegkundige professionals. Deze visie is gepresenteerd in de geledingen van de STZ en vastgesteld in de ledenvergadering.

 

Lees hier de STZ visie over het nieuwe beroepsprofiel verpleegkundige professionals.