Transparante kosten medische opleidingen

De opleiding van artsen en medisch specialisten is heel belangrijk voor de continuïteit van de gezondheidszorg. Maar het is ook een intensief en daarmee duur traject. Toch is lang onduidelijk geweest hoeveel de kosten voor de medische (vervolg)opleidingen bedragen. De STZ heeft de afgelopen jaren op verschillende momenten initiatief genomen deze kosten inzichtelijk te maken. Met de introductie van meer marktwerking in de zorg groeide de behoefte aan meer inzicht in de kosten, niet alleen bij de beroepsbeoefenaren, maar ook bij de ziekenhuizen. Daarom heeft de STZ van 2009 tot 2012 door onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek laten uitvoeren in zeven ziekenhuizen bij vijf verschillende specialismen (heelkunde, gynaecologie, interne geneeskunde, neurologie en radiologie). 

 

STZ toont kosten aan

Dit "Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch Specialist" geeft inzicht in de kosten van medisch-specialistische opleidingen. Het onderzoek is een vervolg op het eerste kostprijsonderzoek van 2010 en geeft een verdiepend en verbredend beeld. De STZ ziet dit rapport als stap vooruit in de richting van volledige transparantie van de kosten van medische opleidingen. Het onderzoek is opgesteld door mw. M.R. van Baalen, MSc en dr. P.J. Bosman, MBM, management consultants van Berenschot en beiden arts. Vanuit de STZ is het onderzoek begeleid door een stuurgroep onder leiding van prof. dr. H.J.J.M. Berden, voorzitter Raad van Bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.

 

Hier kunt u het Kostprijsonderzoek medische opleidingen lezen. In Medisch Contact verscheen op 30-11-2012 hierover het artikel 'Beter zicht op opleidingskosten'