Transparante kosten

Transparante kosten

Het Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch Specialist van 2012 geeft inzicht in de kosten van medisch-specialistische opleidingen. Het onderzoek is een vervolg op het eerste kostprijsonderzoek van 2010 en geeft een verdiepend en verbredend beeld. De STZ ziet dit rapport als stap vooruit in de richting van volledige transparantie van de kosten van medische opleidingen. Het onderzoek is opgesteld door mw. M.R. van Baalen, MSc en dr. P.J. Bosman, MBM, management consultants van Berenschot en beiden arts. Vanuit de STZ is het onderzoek begeleid door een stuurgroep onder leiding van prof. dr. H.J.J.M. Berden, voorzitter Raad van Bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.

Hier leest u meer over het kostprijs onderzoek.