STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de circa honderd hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij universiteiten (ook bij technische universiteiten) of universitair medische centra (umc). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

Hoogleraren


Naam Vakgebied    Leerstoel    Ziekenhuis
prof. dr. I.A.M.J. Broeders
Heelkunde
Robotica en minimaal invasieve interventies
Meander Medisch Centrum
Universiteit Twente
prof.dr. A.M.W. Alings
Cardiologie
Circulatory Health
Amphia Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. C.H. Bangma
Urologie
Hoogleraar Urologie
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. R.H.M.A. Bartels
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. A.G. Becking
Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie
Groei en ontwikkeling van Mond, Kaak en Aangezicht
Spaarne Gasthuis
Universiteit van Amsterdam
prof. M.P.J. van der Bekerom
Orthopedie
traumatology of the upper extremity
OLVG
Vrije universiteit Amsterdam
prof.dr. R. . Bekkers
Gynaecologie
Preventie gynaecologische kanker, in het bijzonder (pre) maligne cervixpathologie
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. H.J.J.M. Berden
Health Care (Management), Health & Education, Strategy Business Processes
Organisation Development in Hospital Care
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
-
prof. dr. R.M. van den Berg-Vos
vasculaire neurologie
vasculaire neurologie
OLVG
AMC-UvA
-
prof. dr. J.P. van den Bergh
Interne geneeskunde
Interne endocrinologie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. A.J.H.M. Beurskens
Epidemiologie, gezondheidswetenschappen
Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk & Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken
Zuyderland Medisch Centrum & Zuyd Hogeschool
Universiteit Maastricht
prof. dr. H.J.G. Bilo
Interne geneeskunde
Transmurale zorg, in het bijzonder de diabeteszorg
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. C. von Birgelen
Cardiologie
Cardiologie, in het bijzonder de toepassing van invasieve technieken
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. G.J. Blauw
internist ouderengeneeskunde
interne geneeskunde – ouderengeneeskunde
Haaglanden Medisch Centrum
Universiteit Leiden
-
Prof. Dr. H.M. . Blom
KNO
Gast Hoogleraar (aandachtsgebied o.a. chirurgische behandeling van Méniere)
HagaZiekenhuis
Universiteit Ziekenhuis Antwerpen
-
prof. dr. L.V.A. Boersma
Cardiologie
Innovatieve transkatheter behandeling voor hartritmestoornissen
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. M.Y. Bongers
Gynaecologie
Benigne Uteruspathologie
Máxima Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P.W. Boonstra
Cardiothoracale chirurgie
Cardiothoracale chirurgie
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. W.J.W. Bos
Interne Geneeskunde
Nefrologie, uitkomsten van zorg
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Leiden
prof.dr. F.H. Bosch
Acute Interne Geneeskunde
Echografie
Rijnstate
Radboud Universiteit Nijmegen
-
prof. dr. J.L.H.R. Bosch
Urologie
Urologie
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Universiteit Utrecht
-
prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch
Radiologie
hoogleraar Interventie radiologie
OLVG
Universiteit Utrecht
-
prof. dr. P.L.P. Brand
Kindergeneeskunde
Honorair hoogleraar klinisch onderwijs in het bijzonder het medisch opleidingscontinuum
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. K. Brinkman
Interne geneeskunde
Bijzonder Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder vanwege de kwaliteit van de HIV zorg
OLVG
Universiteit van Amsterdam
-
prof. dr. A.P. de Bruïne
Klinische pathologie
Klinische pathologie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof.dr T.J.D. Bruintjes
KNO-heelkunde
De ziekte van Ménière
Gelre ziekenhuizen
LUMC
prof. dr. E.F.I. Comans
Nucleaire geneeskunde
Onderwijs in positron emissie tomografie, nucleair geneeskundige
Haaglanden Medisch Centrum
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. E.C. Consten
Chirurgie
Medische Wetenschappen
Meander Medisch Centrum
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. .J.H. Cornel
Cardioloog
Rol van inflammatie bij atherosclerotisch cardiovasculair lijden
Noordwest ziekenhuisgroep
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. M.S. Cune
Orale Functieleer en Prothetische Tandheelkunde
Orale Functieleer, in het bijzonder de Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde
St. Antonius Ziekenhuis
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. L. Dekker
Cardiologie
Technology for outcome-driven cardiac care
Catharina Ziekenhuis
TU Eindhoven
prof. dr. C.J.M. Doggen
Health Technology and Services Research
Data Driven Health Services Research
Rijnstate
Universiteit Twente
prof. dr. M. Drent
Longziekten
Interstitiële longaandoening
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof dr M. van der Elst
Chirurgie
Bijzonder hoogleraar innovatieve technologie
Reinier de Graaf Ziekenhuis
TU Delft
-
prof. dr. D. Eygendaal
Orthopedische chirurgie
Orthopedische chirurgie, in het bijzonder de elleboog
Amphia Ziekenhuis
Universiteit van Amsterdam
-
prof. dr. R.H. Geelkerken
Chirurgie
Clinical Translation of Advanced Technologies Diagnosis and Treatment of Vasculair Disorders
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
-
Prof. dr. T. Gosens
Orthopedie
Kwaliteit van leven in de medische setting
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
prof.dr. J.C. Goslings
Chirurgie
hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Traumatologie
OLVG
Universiteit van Amsterdam
-
prof. dr. J.G. Grandjean
Thorax chirurgie
Technology in Cardiac Surgery
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. J.W.M. Greve
Heelkunde
Hoogleraar Gastro-Intestinale chirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. J.C. Grutters
Interstitiele Longziekten
Interstitiele Longziekten
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. H.R. Haak
Interne Geneeskunde
Interne Geneeskunde in het bijzonder acute geneeskunde
Máxima Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P. van Harten
Psychiatrie
Psychiatrie en Neuropsychologie
Meander Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. W.H. van Harten
Health Technology and Services Research
Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie
Rijnstate
Technische Universiteit Twente
Prof. dr. E.J. Hazebroek
Chirurgie
Nutrition and Obesity Treatment
Rijnstate
Wageningen University
prof. dr. I.C. Heyligers
Health, Medicine and Life Sciences
Onderwijs en opleiden
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. C.G.J.M. Hilders
Medisch Management en Leiderschap
Bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap
Reinier de Graaf Ziekenhuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. I. de Hingh
Oncologisch Chirurg
Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. A.W.J. van 't Hof
Cardiologie
Interventie cardiologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof.dr. J. Hofmeijer
Neurologie
Translationele neurofysiologie
Rijnstate
Universiteit Twente
prof. dr. A. Honig (emeritus)
Psychiatrie
Bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie
OLVG
Vrije universiteit Amsterdam
-
prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst
Reconstructieve, plastische en handchirurgie
Plastische chirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst
Reconstructieve, plastische en handchirurgie
Plastische chirurgie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. R.M.M. Hupperts
Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose
Neurologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P.L. Jager
Nucleaire geneeskunde
Nucleaire geneeskunde
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
prof dr. F.G.A. Jansman
Klinische farmacie
Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie
Deventer ziekenhuis
Rijksuniversiteit Groningen
prof.dr. M.L.G. Janssen-Heijnen
Klinische epidemiologie
Klinische epidemiologie, i.h.b. kanker bij ouderen
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. N.P. Juffermans
Intensive Care
Translationele Intensive Care Geneeskunde
OLVG
AMC-UvA
-
prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl
Chirurgie
Chirurgische Oncologie
Gelre ziekenhuizen
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans
Medische microbiologie en infectiepreventie
Medische microbiologie en infectiepreventie, in het bijzonder de epidemiologie van ziekenhuis infecties
Amphia Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
-
prof. dr. C.A.J. Knibbe
Klinische Farmacie
Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Leiden
prof. dr. J.J. Kolkman
Maag-, darm- en leverziekten
De ischemische aandoeningen van het maag-darmkanaal
Medisch Spectrum Twente
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. H.H.M. Korsten
Anesthesiologie
Peri-operatieve gegevens- en signaalverwerking
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. K. Kramers
Klinische Farmacie
Medicatieveiligheid
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. R. Kusters
Klinische chemie en hematologie
Economische effecten van laboratorium diagnostiek
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Universiteit Twente
prof. dr. P.H.M. van der Kuy
Klinische Pharmacie
Klinische Pharmacie
Zuyderland Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof.dr. L. van der Laan
Chirurgie
cardiovasculaire wetenschap
Amphia Ziekenhuis
KU Leuven
prof. dr. R.B.M. Landewé
Reumatologie
Reumatologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. J. de Lange
Kaakchirurgie
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Isala
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. G.D. Laverman
Interne/Nefrologie
Personalized Technology in Internal Medicine
ZiekenhuisGroepTwente
Universiteit Twente
prof. dr. P.W. de Leeuw (emeritaat)
Interne Geneeskunde
Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de hypertensie en de nefrologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. R.J. van Marum
Klinische geriatrie, klinisch farmacologie
Farmacotherapie bij ouderen
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. I.M.J. Mathijssen
Plastische Chirurgie
Craniofaciale afwijkingen
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. B.J.M. van der Meer
Anesthesiologie-Intensive Care
Healthcare Management
Catharina Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
prof. dr. B.R. Meijboom
Modulair organiseren van zorgprocessen
Organisatie van ketenzorg
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
-
prof dr. E. van Mil
Kinderarts
Jeugd, voeding en gezondheid
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. C. Noordam
Kindergeneeskunde
Kindergeneeskunde
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
Oogheelkunde
Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. S.G. Oei
Obstetrie en gyneacologie
Fundamentele perinatologie
Máxima Medisch Centrum
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. W.J.G. Oyen
Nucleaire geneeskunde
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Rijnstate
Humanitas University, Radboud Universiteit, University of London
prof. dr. J.A.M. van der Palen
Epidemiologie
Evaluatie en Assessment in Gezondheidsonderzoek
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. W.C. Peul
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Haaglanden Medisch Centrum
Universiteit Leiden
prof. dr. J.P.E.N. Pierie
Endoscopische chirurgie
Endoscopische chirurgie in het bijzonder medisch onderwijs en opleiding
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. N.H.J. Pijls
Cardiologie
Pathofysiologie van de circulatie
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof.dr. R.W. Poolman
Orthopedie
OLVG
Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle
prof. dr. P. Portegies
Neurologie
Bijzonder hoogleraar Neurologie in het bijzonder de Consultatieve neurologie
OLVG
Universiteit van Amsterdam
-
prof. dr. J. Poukens
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en Computer vervaardigde implantaten
Regeneratieve geneeskunde en biologische materialen
Zuyderland Medisch Centrum
Lector en onderzoeker bij Biomedisch Onderzoeks Instituut van UH
prof. dr. M.J.A.M. van Putten
Neurologie
Klinische Neurofysiologie
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. M.M.P.J. Reijnen
Chirurgie
Endovasculair Imaging and Innovation
Rijnstate
Technische Universiteit Twente
prof. dr. G.T. Rijkers
Medische immunologie
Celbiologie & medische immunologie
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. E.N. van Roon
Klinische Farmacotherapie
Honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP)
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. J.A. Roukema
Oncologische chirugie
Kwaliteit van leven in de medische setting
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
-
prof. dr. H. Rutten
Oncologie/ chirurgie
Oncologische chirurgie
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. M.R.H.M. Sambeek, van
Vaatchirurgie
Application of engineering methods in vascular surgery and endovascular techniques
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. O.E.M.G. van Santbrink
Neurochirurgie
Spinale neurochirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
dr H. van Santvoort
HPB-chirurg
Alvleesklierziekten
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
-
prof. dr. I.N. van Schaik
Neurologie
Perifere Neuropathiën met speciale aandacht voor de immuun gemedieerde aandoeningen
Spaarne Gasthuis
AMC
-
prof. dr. V. Scharnhorst
Hoogleraar klinische chemie aan de faculteit Biomedische Technologie
Expertise Centrum Klinische Chemie Eindhoven
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. F. Scheele
Verloskunde / Gynaecologie
Hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie in het bijzonder onderwijs en opleiding
OLVG
Vrije universiteit Amsterdam
-
prof. dr. E.J. Schoon
Maag Darm Lever
Nieuwe technologie t.b.v. diagnostiek en behandeling endoscopische oncologie
Catharina Ziekenhuis
prof. dr. B.C. Schoot
Gynaecologie
Onderzoek in Minimaal invasieve gynaecologie en IV
Catharina Ziekenhuis
Universiteit van Gent
prof. dr. F.W.J.M. Smeenk
Longgeneeskunde
Kwaliteitsbevordering Medisch Specialistische Vervolgopleidingen
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. P.M. Steijlen
Dermatologie
Genodermatologie
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. J. Stekelenburg
Gynaecologie
Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. C.T.R.M. Stumpel
Klinische genetica
Klinische genetica, in het bijzonder voor de syndroomdiagnostiek en specifieke ontwikkelingsstoornissen
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. H. Surayapranata
Cardiologie
Interventie cardiologie
Isala
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. M.M.J.B. Taphoorn
Neurologie
Neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven
Haaglanden Medisch Centrum
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. J.A.W. Teijink
Vaatchirurgie
Integrated Care in Vascular Disease
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof.dr. M.H.M. Thelen
Laboratoriumgeneeskunde
Kwaliteit in de Medische Laboratoriumzorg
Amphia Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
-
prof.dr. C. Verhoeven
Verloskunde
Midwifery
Máxima Medisch Centrum
University of Nottingham
prof. dr. J.G.A.M. de Visscher
Kaakchirurgie
Oral Medicine
Medisch Centrum Leeuwarden
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. L.H. Visser
Neurologie
Zorgethiek en mensen met multiple sclerose
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universeit voor Humanistiek, Utrecht
prof. dr. M.M.R. . Vollenbroek-Hutten
Bewegingswetenschappen
Technology supported training and coaching
ZiekenhuisGroepTwente
Universiteit Twente
Prof. Dr. H.E. . Vonkeman
Reumatologie
Patiënt Centered Health Technology
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
-
prof. dr. A. Voss
Medische microbiologie
Infectiepreventie
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. P.W.H.E. . Vriens
Chirurgie
Kwaliteit van leven in de medische setting
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
-
prof. dr. N. de Vries
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Bijzonder hoogleraar tandheelkundige slaapgeneeskunde
OLVG
Universiteit van Amsterdam
-
prof. dr. E. de Vries
Kindergeneeskunde, immunologie
Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Universiteit van Tilburg
prof.dr. A. Weel-Koenders
Reumatologie
Value-Based Health Care (VHBC)
Maasstad Ziekenhuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. H.C. Weinstein
Neurologie
Bijzonder hoogleraar Stimulering klinisch wetenschappelijk onderzoek naar stoornissen van cognitieve functies
OLVG
Vrije universiteit Amsterdam
-
prof. dr. B.L.A.M. Weusten
Maag Darm Leverziekten
Innovatieve Gastrointestinale Endoscopie aan het Academisch Medisch Centrum
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. J.W.M.G. Widdershoven
Cardiologie
Integrative Cardiology
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
TiU instituut CoRPS
prof. dr. A. van de Wiel
Interne Geneeskunde
Clinical Medicine and Isotopes for Health
Meander Medisch Centrum
TU Delft
prof. dr. J.P. de Winter
Kinderarts-decaan
(Gast) hoogleraar KU Leuven; onderzoek in medisch onderwijs
Spaarne Gasthuis
KU Leuven
-