STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim tachtig hoogleraren, die binnen de STZ-ziekenhuizen werken en daarnaast aangesteld zijn bij een universiteit of universitair medisch centrum (umc). Zij creëren een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer industrie geïnvesteerde onderzoeksprojecten aan.

Hoogleraren


Naam Vakgebied    Leerstoel    Ziekenhuis
prof. dr. P.J.E. Bindels
Huisartsgeneeskunde
Huisartsgeneeskunde
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. I.A.M.J. Broeders
Heelkunde
Robotica en minimaal invasieve interventies
Meander Medisch Centrum
Universiteit Twente
prof. dr. C.H. Bangma
Urologie
Hoogleraar Urologie
Sint Franciscus Gasthuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. R.H.M.A. Bartels
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. J.W.F.M. Bartelsman (emeritus)
MDL
Maag-, Darm- en Leverziekten (emeritus)
Meander Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. A.G. Becking
Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie
Groei en ontwikkeling van Mond, Kaak en Aangezicht
Spaarne Gasthuis
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. H.J.J.M. Berden
Health Care (Management), Health & Education, Strategy Business Processes
Organisation Development in Hospital Care
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
prof. dr. J.P. van den Bergh
Interne geneeskunde
Interne endocrinologie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. A.J.H.M. Beurskens
Epidemiologie, gezondheidswetenschappen
Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk & Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken
Zuyderland Medisch Centrum & Zuyd Hogeschool
Universiteit Maastricht
prof. dr. D.H. Biesma
Interne Geneeskunde
Interne Geneeskunde
St. Antonius Ziekenhuis
prof. dr. H.J.G. Bilo
Interne geneeskunde
Transmurale zorg, in het bijzonder de diabeteszorg
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. C. von Birgelen
Cardiologie
Cardiologie, in het bijzonder de toepassing van invasieve technieken
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. L.V.A. Boersma
Cardiologie
Innovatieve transkatheter behandeling voor hartritmestoornissen
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. M.Y. Bongers
Gynaecologie
Benigne Uteruspathologie
MŠxima Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P.W. Boonstra
Cardiothoracale chirurgie
Cardiothoracale chirurgie
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. W.J.W. Bos
Interne Geneeskunde
Nefrologie, uitkomsten van zorg
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Leiden
prof. dr. J.L.H.R. Bosch
Urologie
Urologie
Sint Franciscus Gasthuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch
Radiologie
hoogleraar Interventie radiologie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. P.L.P. Brand
Kindergeneeskunde
Honorair hoogleraar klinisch onderwijs in het bijzonder het medisch opleidingscontinuum
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. K. Brinkman
Interne geneeskunde
Bijzonder Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder vanwege de kwaliteit van de HIV zorg
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. A.P. de BruÔne
Klinische pathologie
Klinische pathologie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. E.F.I. Comans
Nucleaire geneeskunde
Onderwijs in positron emissie tomografie, nucleair geneeskundige
Medisch Centrum Haaglanden
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. M.S. Cune
Orale Functieleer en Prothetische Tandheelkunde
Orale Functieleer, in het bijzonder de Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde
St. Antonius Ziekenhuis
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. M. Drent
Longziekten
InterstitiŽle longaandoening
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. D. Eygendaal
Orthopedische chirurgie
Orthopedische chirurgie, in het bijzonder de elleboog
Amphia Ziekenhuis
prof. dr. R.H. Geelkerken
Chirurgie
Clinical Translation of Advanced Technologies Diagnosis and Treatment of Vasculair Disorders
Medisch Spectrum Twente
prof.dr. J.C. Goslings
Chirurgie
hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Traumatologie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. J.G. Grandjean
Thorax chirurgie
Technology in Cardiac Surgery
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. J.C. Grutters
Interstitiele Longziekten
Interstitiele Longziekten
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. H.R. Haak
Interne Geneeskunde
Interne Geneeskunde in het bijzonder acute geneeskunde
MŠxima Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P. van Harten
Psychiatrie
Psychiatrie en Neuropsychologie
Meander Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. W.H. van Harten
Health Technology and Services Research
Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie
Rijnstate
Technische Universiteit Twente
prof. dr. I.C. Heyligers
Health, Medicine and Life Sciences
Onderwijs en opleiden
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
dr. I. de Hingh
Oncologisch Chirurg
Integrale benadering van patiŽnten met een gastro-intestinale maligniteit
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. A.W.J. van 't Hof
Cardiologie
Interventie cardiologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. A. Honig
Psychiatrie
Bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst
Reconstructieve, plastische en handchirurgie
Plastische chirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst
Reconstructieve, plastische en handchirurgie
Plastische chirurgie
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
prof. dr. R.M.M. Hupperts
Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose
Neurologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. P.L. Jager
Nucleaire geneeskunde
Nucleaire geneeskunde
Isala
Rijksuniversiteit Groningen
porf. dr. M.L.G. Janssen-Heijnen
Klinische epidemiologie
Klinische epidemiologie, i.h.b. kanker bij ouderen
VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg
Universiteit Maastricht
dr. G.K.S. Jie
Internist-hematoloog
Integrative Patient Centered Health Care in Oncology
Zuyderland Medisch Centrum
Zuyd Hogeschool
prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl
Chirurgie
Chirurgische Oncologie
Gelre ziekenhuizen
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans
Medische microbiologie en infectiepreventie
Medische microbiologie en infectiepreventie, in het bijzonder de epidemiologie van ziekenhuis infecties
Amphia Ziekenhuis
prof. dr. C.A.J. Knibbe
Klinische Farmacie
Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Leiden
prof. dr. J.J. Kolkman
Maag-, darm- en leverziekten
De ischemische aandoeningen van het maag-darmkanaal
Medisch Spectrum Twente
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. H.H.M. Korsten
Anesthesiologie
Peri-operatieve gegevens- en signaalverwerking
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. K. Kramers
Klinische Farmacie
Medicatieveiligheid
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
dr. T.H.J.A. Kuijpers
Radiologie
Medisch Centrum Haaglanden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. R. Kusters
Klinische chemie en hematologie
Economische effecten van laboratorium diagnostiek
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Universiteit Twente
prof. dr. P.H.M. van der Kuy
Klinische Pharmacie
Klinische Pharmacie
Zuyderland Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. M.A.F.J. van der Laar
Reumatologie
Reumatologie en samenleving
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. R.B.M. Landewť
Reumatologie
Reumatologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. J. de Lange
Kaakchirurgie
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Isala
Universiteit van Amsterdam
prof. dr. S. Leenstra
Neurochirurgie
Experimentele Neurochirurgische Oncologie
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. P.W. de Leeuw (emeritaat)
Interne Geneeskunde
Inwendige geneeskunde, in het bijzonder de hypertensie en de nefrologie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. H.F. Mahieu
Laryngologie
KNO (emeritus)
Meander Medisch Centrum
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. R.J. van Marum
Klinische geriatrie, klinisch farmacologie
Farmacotherapie bij ouderen
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. I.M.J. Mathijssen
Plastische Chirurgie
Craniofaciale afwijkingen
Sint Franciscus Gasthuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. B.J.M. van der Meer
Anesthesiologie-Intensive Care
Healthcare Management
Amphia Ziekenhuis
prof. dr. B.R. Meijboom
Modulair organiseren van zorgprocessen
Organisatie van ketenzorg
Jeroen Bosch Ziekenhuis
prof. dr. C. Noordam
Kindergeneeskunde
Kindergeneeskunde
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
Oogheelkunde
Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. S.G. Oei
Obstetrie en gyneacologie
Fundamentele perinatologie
MŠxima Medisch Centrum
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. W.J.G. Oyen
Nucleaire geneeskunde
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Rijnstate
prof. dr. J.A.M. van der Palen
Epidemiologie
Evaluatie en Assessment in Gezondheidsonderzoek
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. W.C. Peul
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Medisch Centrum Haaglanden
Universiteit Leiden
prof. dr. J.P.E.N. Pierie
Endoscopische chirurgie
Endoscopische chirurgie in het bijzonder medisch onderwijs en opleiding
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. N.H.J. Pijls
Cardiologie
Pathofysiologie van de circulatie
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. P. Portegies
Neurologie
Bijzonder hoogleraar Neurologie in het bijzonder de Consultatieve neurologie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. J. Poukens
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en Computer vervaardigde implantaten
Regeneratieve geneeskunde en biologische materialen
Zuyderland Medisch Centrum
Lector en onderzoeker bij Biomedisch Onderzoeks Instituut van UH
prof. dr. C.G.J.M. Hilders
Medisch Management en Leiderschap
Bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap
Reinier de Graaf Groep
Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. F. Hendrikse
Oogheelkunde
Oogheelkunde
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. J.J. van Overbeke
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. J.W. Greve
Chirurgie
Chirurgie
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. M.J.A.M. van Putten
Neurologie
Klinische Neurofysiologie
Medisch Spectrum Twente
Universiteit Twente
prof. dr. M.M.P.J. Reijnen
Chirurgie
Endovasculair Imaging and Innovation
Rijnstate
Technische Universiteit Twente
prof. dr. V.A. de Ridder
Chirurgie
Hoogleraar 'Emergency Care & Logistics'
Sint Franciscus Gasthuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. G.T. Rijkers
Medische immunologie
Celbiologie & medische immunologie
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. E.N. van Roon
Klinische Farmacotherapie
Honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP)
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. J.A. Roukema
Oncologische chirugie
Kwaliteit van leven in de medische setting
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
prof. dr. H. Rutten
Oncologie/ chirurgie
Oncologische chirurgie
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. M.R.H.M. Sambeek, van
Vaatchirurgie
Application of engineering methods in vascular surgery and endovascular techniques
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. I.N. van Schaik
Neurologie
Perifere NeuropathiŽn met speciale aandacht voor de immuun gemedieerde aandoeningen
Spaarne Gasthuis
dr. V. Scharnhorst
Hoogleraar klinische chemie aan de faculteit Biomedische Technologie
Expertise Centrum Klinische Chemie Eindhoven
Catharina Ziekenhuis
Technisch Universiteit Eindhoven
prof. dr. F. Scheele
Verloskunde / Gynaecologie
Hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie in het bijzonder onderwijs en opleiding
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. B.C. Schoot
Gynaecologie
Onderzoek in Minimaal invasieve gynaecologie en IV
Catharina Ziekenhuis
dr. J. van der Sijp
Chirurgie
Oncologische zorg
Medisch Centrum Haaglanden
prof. dr. J. Stekelenburg
Gynaecologie
Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap
Medisch Centrum Leeuwarden
Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. C.T.R.M. Stumpel
Klinische genetica
Klinische genetica, in het bijzonder voor de syndroomdiagnostiek en specifieke ontwikkelingsstoornissen
Zuyderland Medisch Centrum
Universiteit Maastricht
prof. dr. H. Surayapranata
Cardiologie
Interventie cardiologie
Isala
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. M.M.J.B. Taphoorn
Neurologie
Neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven
Medisch Centrum Haaglanden
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. J.A.W. Teijink
Vaatchirurgie
Integrated Care in Vascular Disease
Catharina Ziekenhuis
Universiteit Maastricht
prof. dr. J.G.A.M. de Visscher
Kaakchirurgie
Oral Medicine
Medisch Centrum Leeuwarden
Vrije universiteit Amsterdam
prof. dr. L.H. Visser
Neurologie
Zorgethiek en mensen met multiple sclerose
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Universeit voor Humanistiek, Utrecht
prof. dr. P.H.J. van der Voort
Intensive Care
hoogleraar Healthcare
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. A. Voss
Medische microbiologie
Infectiepreventie
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. N. de Vries
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Bijzonder hoogleraar tandheelkundige slaapgeneeskunde
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. J. de Vries
Medische Psychologie
Kwaliteit van leven in de medische setting
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
prof. dr. E. de Vries
Kindergeneeskunde, immunologie
Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem
Jeroen Bosch Ziekenhuis
prof. dr. H.C. Weinstein
Neurologie
Bijzonder hoogleraar Stimulering klinisch wetenschappelijk onderzoek naar stoornissen van cognitieve functies
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
prof. dr. B.L.A.M. Weusten
Maag Darm Leverziekten
Innovatieve Gastrointestinale Endoscopie aan het Academisch Medisch Centrum
St. Antonius Ziekenhuis
Universiteit Utrecht
prof. dr. J.W.M.G. Widdershoven
Cardiologie
Integrative Cardiology
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
TiU instituut CoRPS
prof. dr. A. van de Wiel
Interne Geneeskunde
Clinical Medicine and Isotopes for Health
Meander Medisch Centrum
prof. dr. J.P. de Winter
Kinderarts-decaan
(Gast) hoogleraar KU Leuven; onderzoek in medisch onderwijs
Spaarne Gasthuis