04 oktober 2017

Opnieuw Topklinische erkenning voor Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis mag zich ook de komende vijf jaar weer topklinisch ziekenhuis noemen. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft deze status opnieuw verleend na uitgebreide visitatie eerder dit jaar. Dit betekent een erkenning dat het Deventer Ziekenhuis zich onder meer onderscheidt met topklinische zorg, opleiden en onderzoek.

 

In Nederland hebben 26 voorhoedeziekenhuizen een topklinische status. Ze onderscheiden zich onder meer met medische expertise die niet in ieder ander ziekenhuis voorhanden is. In Deventer geldt dat onder meer voor de kinderallergologie, de oogheelkunde, de schouderzorg en de borstkankerzorg. Het is bovendien een belangrijk regionaal centrum voor darmonderzoek en -zorg.

 

Verder besteden topklinische ziekenhuizen veel aandacht aan opleiding, innovatie en patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks leidt het Deventer Ziekenhuis vele tientallen arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op. Dit houdt de opleidende zorgverleners in Deventer scherp. Die moeten immers zelf over voldoende kennis en praktijkervaring beschikken om anderen te kunnen trainen. Dit vertaalt zich eveneens naar een hoge kwaliteit van zorg.

 

Voorzitter Gita Gallé van de Raad van Bestuur vindt de prolongatie van de topklinische erkenning van groot belang: ‘Dat trekt ambitieuze en bevlogen artsen en zorgverleners aan die hier ruimte vinden om naast patiëntenzorg te kunnen investeren in opleiding en onderzoek. De kennis en kunde die we opdoen, geven we direct aan het bed van de patiënt weer terug. Dat is nodig om onze ambitie waar te maken om de beste patiëntgerichte zorg te kunnen bieden.’

 

STZ behartigt de belangen van de grote topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het zijn ziekenhuizen die niet academisch zijn, maar door hun voorzieningenniveau en opleidingsinspanning tot de top van de algemene ziekenhuizen behoren. Het Deventer Ziekenhuis ontving de status in 2004 voor het eerst. Daarvan is het na uitgebreide toetsing in juni, dus ook de komende vijf jaar verzekerd.


Lees hier meer informatie over de topklinische erkenning van Deventer Ziekenhuis