Ildikó Vajda


Ildikó Vajda
beleidsadviseur pijler opleiding, portefeuilles: innovatie en kwaliteit & veiligheid
 

Ildikó Vajda is beleidsadviseur voor de pijler opleiding en de portefeuilles kwaliteit en innovatie bij STZ sinds augustus 2018. Ildikó is gepromoveerd in de neurowetenschappen en kent de wereld van zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen zeven jaar werkte zij in het zorgbeleid. In die functie ontwikkelde ze kwaliteitsstandaarden, patiënteninformatie, zette ze en coördineerde het zorgnetwerk rondom een zeldzame aandoening en participeerde ze in landelijke initiatieven t.b.v. verbetering van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. Samen Beslissen en Patient Reported Outcome Measures (PROMs) waren hierbij de belangrijkste thema’s.

Ildikó wil graag patiëntenperspectief als rode draad door STZ-activiteiten weven en pionieren op gebieden die tot zowel de korte- als tot de langetermijnuitdagingen in de zorgsector behoren. Graag doet ze dit op portefueilesoverstijgende en innovatieve manieren en samen met collegae, STZ-leden en externe partijen.