Jan van Dam


Jan van Dam
beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie
 

Jan van Dam is sinds 1 september 2015 beleidsadviseur voor de STZ pijler Topklinische Zorg en de portefeuilles acute zorg, oncologie en visitatie. Jan heeft een uitgebreide en langdurige ervaring opgebouwd in verschillende ziekenhuizen. Zijn loopbaan kreeg vanuit de zorg gestalte en inhoud, van verpleegkundige naar een hogere management functie met volledige verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering gezamenlijk met een duaal, medisch manager. Zijn opleidingen waren aanvankelijk gericht op de operationele zorgfuncties, aansluitend volgde hij meerdere managementopleidingen en bedrijfskunde. Voor de overstap naar de STZ was hij werkzaam in Meander Medisch Centrum te Amersfoort. In dat ziekenhuis was hij zorggroepmanager voor de acute zorg specialismen. Een bijzondere expertise heeft Jan in crisisbeheersing en continuïteitsvraagstukken. Voor de STZ is zijn ambitie om vanuit de inhoud de bijzondere en onderscheidende zorg die de STZ-ziekenhuizen bieden nog beter naar voren te brengen, ten behoeve van een zich steeds verbeterende patiëntenzorg.