Floor Haak-van der Lely


Floor Haak-van der Lely
bestuurslid visitaties & lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep
 

Floor Haak is opgeleid als anesthesioloog. Naast haar werk als medisch specialist in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven was er altijd interesse in het besturen en de organisatie van het ziekenhuis. In een aantal functies nam Floor daadwerkelijk verantwoordelijkheid, als (medisch) manager en stafvoorzitter. In de lijn van de verwachtingen was het logisch dat in 2014 de overstap naar een volledige bestuursfunctie werd gemaakt. Sinds die tijd is Floor lid van de Raad van Bestuur van NoordWest Ziekenhuisgroep; “een schitterend, ambitieus en innovatief ziekenhuis, waar voor een regio met een geheel eigen karakter en bevolking, op hoog topklinisch niveau zorg geboden wordt, door gedreven mensen, die uitblinken in veel zaken, ook in bescheidenheid”.

 

Sinds oktober 2018 is Floor STZ bestuurslid. Aanvankelijk met de portefeuille kwaliteit & veiligheid. Sinds begin 2020 is de switch gemaakt naar visitatie. Vanuit de stellige overtuiging dat het de mensen zijn die in de topklinische ziekenhuizen het verschil maken, is visitatie het unieke instrument om dit verschil in beeld te brengen. En ook om op professioneel, collegiaal niveau een spiegel voor te houden, te inspireren en te motiveren en om deze ambitieuze mensen te stimuleren om iedere dag weer, de zorg aan en voor de patiënt net wat te willen verbeteren.