STZ Portefeuilles

De STZ werkt intensief aan de drie pijlers: topklinische zorg, wetenschap en opleiding. Ze zijn het fundament van de vereniging. De STZ is op inhoud gericht en maakt de patiënt leidend in al haar handelen. Daarnaast gaat de STZ een sleutelrol vervullen bij drie wisselende kernthema’s. Het zijn voor de samenleving cruciale issues om verzekerd te zijn van goede, eigentijdse patiëntenzorg. Deze kernthema’s zijn: medisch leiderschap, innovatie en transitie van de zorg.

Zo zijn er tien portefeuilles, de belangrijkste beleidsthema’s van de STZ. Hiermee wil de STZ haar voorhoede rol in de Nederlandse ziekenhuiszorg gaan waarmaken, kwaliteitswinst mee boeken en de samenhang tussen de ziekenhuizen vergroten. Behalve topklinische zorg, wetenschap en opleiding zijn het kwaliteit & veiligheid, innovatie, visitaties, financiën, acute zorg, P&O en oncologie.

Iedere portefeuille heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Dit bestuurslid zorgt dat zijn of haar portefeuille in de STZ-ziekenhuizen wordt ingevuld en dat alle professionals die actief zijn rond een portefeuille regelmatig bijeenkomen.
Een goede ondersteuning van deze portefeuilles is een STIP (STZ In Progressie) team. Dit initiatief zorgt ervoor dat alle leden van STZ-portefeuilles binnen een ziekenhuis met elkaar in verbinding staan. Het primaire doel is het monitoren van alle STZ-activiteiten in het eigen ziekenhuis. Het zorgt dat het STZ-gedachtegoed onderdeel wordt van het ziekenhuis. Iedereen in het ziekenhuis moet snappen wat STZ is. Het brengt alle relevante professionals rond STZ-prioriteiten samen, zorgt dat alle middelen worden ingezet om de STZ betekenis te geven en dat taken worden belegd. “Het leidt tot een groter bewustzijn van wat er in het ziekenhuis nodig is!”