Innovatie

Ieder STZ-ziekenhuis is zich bewust van de noodzaak tot innoveren om als voorhoedeziekenhuis een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en de beste patiëntenzorg te leveren. Innoveren doe je niet alleen, daarvoor is samenwerking noodzakelijk. Daarom heeft STZ innovatie als kernthema benoemd. Binnen STZ hanteren we een brede definitie van innovatie waarbij technologie niet leidend is maar innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en structuren om de kwaliteit van de zorg in de topklinische ziekenhuizen te verbeteren. We brengen hierbij focus aan op drie innovatierichtingen:
 

  • Technische innovatie
  • Organisatorische innovatie
  • Circulaire gezondheidszorg (duurzaamheid bijvoorbeeld de milieuthermometer zorg)

Binnen ons innovatienetwerk delen we best practices met elkaar, zoeken we samen voor knelpunten naar oplossingen en halen we kennis en ervaring van buiten naar binnen zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Dit doen we soms plenair maar ook regelmatig in werkgroepen per innovatierichting. Jaarlijks organiseren we de STZ-innovatiechallenge, om innovaties uit STZ-ziekenhuizen breed voor het voetlicht te brengen.

STZ Innovatie uitgave
STZ-innovatie uitgave 2017
STZ-innovatie uitgave 2018

bestuurslid innovatie

Roos Leber
Roos Leber
bestuurslid innovatie en lid raad van bestuur Amphia ziekenhuis

beleidsadviseur innovatie

Maartje van den Broek
Maartje van den Broek
beleidsadviseur innovatie en transformatie