24/7 Topklinische en complexe acute zorg

Spoedeisende zorg is ketenzorg die naar inschatting van de patient geen uitstel duld en/of vanuit medische invalshoek direct en zonder oponthoud, dus acuut, geboden moet worden.

 

Spoedeisende zorg in de STZ-ziekenhuizen is altijd gericht op de zorgvraag in een acute fase. De activiteiten in de portefeuille streven altijd optimalisatie van de acute zorgverlening na. Specifiek voor de STZ-ziekenhuizen vindt dit in een regionaal netwerk plaats, met een hoge, essentiele organisatiegraad van deze zorg, uitkomst en belang van de interventies voor de patient zijn leidend in te zetten diagnostiek en behandeling.

Er wordt nauw samengewerkt met en uitgevoerd in de wijze waarop acute zorgnetwerken functioneren, dus bijvoorbeeld het traumazorgnetwerk, ROAZ en samenwerkende huisartsen, HAP’s en SEH’s.

De STZ-ziekenhuizen organiseren en optimaliseren de spoedeisende zorg als toevoeging op de inhoud van de acute zorg. De bijzondere expertise t.a.v. volume, menselijke maat, centrale regio positie en resultaten op de uitkomsten van de zorg worden ingezet ter verbetering, gebaseerd op (inter)nationale medische en verpleegkundige know how.

bestuurslid portefeuille 24/7 Topklinische en complexe acute zorg

Hans Kuijsten
Hans Kuijsten
bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

beleidsadviseur portefeuille 24/7 Topklinische en complexe acute zorg

Jan van Dam
Jan van Dam
beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie