Oncologie

Oncologie is een van de pijlers van de STZ-ziekenhuizen. Oncologische zorg is vaak medisch complexe zorg voor mensen met kanker. Het is een groot onderdeel van de ziekenhuiszorg, waar veel zaken in toenemende mate aan het veranderen zijn. Het is derhalve heel belangrijk om overzicht te houden waar deze zorg geboden wordt en steeds te blijven focussen op kwalitatief hoogstaand en gespecialiseerde, oncologische patiëntenzorg. Daarin is regionale samenwerking en netwerkvorming van groot belang. De STZ-ziekenhuizen nemen het voortouw in de vorming van patiënt-gerelateerde netwerken en onderscheiden zich door een hoog volume, waarin met geavanceerd medische technologie het volledige zorgtraject, van diagnose tot en met de nazorg geboden wordt. Om die reden is er veel ervaring en een hoge specialisatiegraad waarin de menselijke maat en behoeften voortdurend centraal staan en leidend zijn in de wijze waarop de patiënt zich herkent in het voorgestelde behandeltraject.

bestuurslid portefeuille Oncologie

Anne Brecht Francken
Anne Brecht Francken
bestuurslid oncologie & chirurg-oncoloog Isala

beleidsadviseur portefeuille Oncologie

Jan van Dam
Jan van Dam
beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie