CWTS-analyse

CWTS-analyse

De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft dit najaar een bibliometrische analyse door een extern bureau uit laten voeren. Deze analyse is gebaseerd op een internationale standaard naar publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, en meet de wetenschappelijke impact. Hieruit komt naar voren dat de STZ-ziekenhuizen allen ruím boven het wereldgemiddelde scoren én dat in de laatste 4 jaar het aantal wetenschappelijke publicaties door STZ-ziekenhuizen met ruim 20 % is gestegen. Ook de impact is gestegen.

STZ Ziekenhuizen

Veel wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in STZ-ziekenhuizen. Deze leveren gezamenlijk circa 40% van de ziekenhuiszorg in Nederland. Juist deze hoge patiënten aantallen maken de
STZ-ziekenhuizen zeer geschikt voor klinisch patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.
 

Stijging aantal publicaties

In de analyse, uitgevoerd door CWTS (Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies) over de jaren 2004-2014 komt naar voren dat in de laatste jaren het aantal wetenschappelijke publicaties vanuit STZ-ziekenhuizen flink is gestegen, namelijk met 22%.

 

Hoge impact

Daarnaast is de impact van wetenschap hoog. Het wereldwijd gemiddelde is 1 en het STZ-gemiddelde ligt op 1,31. Deze impactfactor is gestegen ten opzichte van de voorgaande analyse (tot 2010). Alle individuele STZ-ziekenhuizen zitten boven het wereldwijd gemiddelde.
 

Samenwerking loont

Net als in voorgaande analyse komt naar voren dat samenwerking loont. Naarmate er meer samen gewerkt wordt met andere (academische) ziekenhuizen in internationale studies neemt de impact toe. Van alle samenwerkingsverbanden van de STZ-ziekenhuizen vindt een kwart van de wetenschappelijke publicaties in internationale studies plaats waarbij er sprake is van een hoge impact. De lijn die de STZ de laatste jaren heeft ingezet om samenwerking tussen ziekenhuizen en onderzoeksinstituten te bevorderen wordt dan ook met kracht gecontinueerd.

 

Al met al laat de analyse zien dat het aantal wetenschappelijke publicaties binnen de STZ-ziekenhuizen sterk is gestegen, dat er sprake is van een hoge impactfactor en dat samenwerking met andere ziekenhuizen loont.

 

Meer en beter onderzoek verbetert de patiëntenzorg. Door bundeling van krachten op het gebied van onderzoek met andere ziekenhuizen kan de STZ een voorhoede rol innemen.