Opleiden zit in onze genen

Opleiden zit in onze genen

Opleiden hoog in het vaandel

In de Nederlandse ziekenhuiszorg nemen de STZ-ziekenhuizen een bijzondere plaats in. Deze ziekenhuizen onderscheiden zich door drie belangrijke facetten: Topklinische Zorg, Opleiding en onderwijs en Onderzoek. In de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) werken de ziekenhuizen aan het bevorderen van een groot deel van de specialistische topzorg van ons land. In de STZ-ziekenhuizen zijn opleiding en onderwijs een tweede kerntaak die, evenzeer als de zorg, professioneel wordt uitgevoerd. Onderwijs en opleiding is namelijk ook een vak. Dit ligt verankerd in het lidmaatschap van de STZ door een visitatiesysteem dat gericht is op de kwaliteit van opleiding en onderwijs. Dit draagt er aan bij dat zorgverleners in STZ-ziekenhuizen zich ontwikkelen tot zeer deskundig en vaardige professionals op het gebied van zorgzaamheid, innovatie, samenwerking en communicatie.