Medisch leiderschap

Voor STZ is medisch leiderschap één van de (voorhoede) kern-thema’s waarmee we invulling geven aan onze missie om samen te werken aan betere patiëntenzorg. Wij streven naar het leveren van aantoonbare topkwaliteit en medisch leiderschap is in alle STZ-ziekenhuizen een essentieel middel om dit te bereiken. Wij zien dit als het continue nemen van de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Medisch leiderschap houdt het bewustzijn in dat voor een werkelijke, voortdurende verbetering van kwaliteit een systeem- en cultuurverandering noodzakelijk is. Medisch leiderschap geldt voor dokters, verpleegkundigen en alle andere zorgprofessionals, onder andere om goed te kunnen functioneren in het directe patiëntencontact.

 

In co-creatie met STZ is een programma ontwikkeld die het optimaal toepassen van medisch leiderschap bevordert:

 

Tevens is er een programma ontwikkeld als een vervolg en aanvulling op Imagine2: