De top-10 van de STZ-innovatiechallenge is bekend!
lees verder
13-05-2019

De top-10 van de STZ-innovatiechallenge is bekend!

De top-10 van de STZ-innovatiechallenge is bekend!   Afgelopen maanden hebben wij maar liefst 47 innovaties binnen gekregen en hier zijn wij ontzettend trots op! De jury heeft onafhankelijk van elkaar en d.m.v. een puntentoekenningssysteem alle 47 aangemelde innovaties langs de beoordelingscriteria gelegd. Juryleden hadden het hierbij niet makkelijk: de kwaliteit van de aangemelde...

STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid
lees verder
29-03-2019

STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid

Verpleegkundige en onderzoeker Spaarne Gasthuis benoemd als bestuurder Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid   Catharina van Oostveen is door de ledenvergadering van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij zal de het duale karakter van het STZ-bestuur uitbreiden...

Nominees VBHC Prize 2019 zijn bekend!
lees verder
01-03-2019

Nominees VBHC Prize 2019 zijn bekend!

De nominees voor de VBHC Prize 2019 zijn bekend! Onder de genomineerden een drietal STZ ziekenhuizen http://vbhcprize.com/25-2/value-based-healthcare-prize-2014/   -  Reinier Haga prostaatkanker centrum http://vbhcprize.com/reinier-haga-prostate-cancer-center/   -  OLVG, HIV care: http://vbhcprize.com/value-based-hiv-care-2/ -  PrimaryCare+, waarin...

Programma ‘Samen beslissen met hulp van TOPICS-SF’ van start
lees verder
22-02-2019

Programma ‘Samen beslissen met hulp van TOPICS-SF’ van start

TOPICS-SF Vijf afdelingen Geriatrie in ziekenhuizen gaan dit voorjaar persoonlijke uitkomstinformatie gebruiken om samen beslissen te bevorderen met ouderen met multimorbiditeit. Zij doen dat met behulp van het meetinstrument TOPICS-SF en het gespreksmodel rondom ‘samen beslissen’. TOPICS-SF is een verkorte vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en...

Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend
lees verder
18-02-2019

Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend

Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend Vandaag is de toelatingsronde geopend voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Deze ronde, die valt onder de verantwoording van VWS, fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau...

De STZ-innovatiechallenge 2019 is open!
lees verder
11-02-2019

De STZ-innovatiechallenge 2019 is open!

Oproep Voor de STZ-innovatiechallenge 2019 roepen wij innovatieve (zorg)professionals op in onze STZ-ziekenhuizen, die een innovatie hebben ontwikkeld al dan niet in samenwerking met externe partij(en). Externe partijen die intensief samenwerken met een STZ-ziekenhuis zijn ook van harte welkom om zich in te schrijven!   Innovatie volgens STZ Binnen de STZ hanteren we een brede definitie...

Nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt' is per 1 februari 2019 in werking getreden
lees verder
04-02-2019

Nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt' is per 1 februari 2019 in werking getreden

De subsidieregeling is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Deze verandering is mede ingezet o.b.v. input vanuit het netwerk wetenschap van de STZ. De minister heeft de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt in de Staatscourant geplaatst....

Honderd STZ-hoogleraren!
lees verder
14-01-2019

Honderd STZ-hoogleraren!

Honderd hoogleraren in STZ-ziekenhuizen!   Inmiddels is de honderdste hoogleraar binnen een STZ-ziekenhuis benoemd. De hoogleraren vervullen een bijzondere rol in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij universiteiten (ook bij technische universiteiten) of universitair medische centra (umc). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor...

Nieuwe CTA (Clinical Trial Agreement) beschikbaar
lees verder
08-01-2019

Nieuwe CTA (Clinical Trial Agreement) beschikbaar

Template CTA: versie 2019 beschikbaar Sinds 2013 (herzien in 2016) bestaat in Nederland een modelovereenkomst voor klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Dit maakt het makkelijker om sneller te starten met klinisch onderzoek, waarmee nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar komen voor patiënten. In de...

Meld je nu aan voor de Value Based Health Care Prijs 2019 !
lees verder
11-12-2018

Meld je nu aan voor de Value Based Health Care Prijs 2019 !

Apply now for the Value Based Health Care Prize 2019! Deadline application: February 4th, 2019   After 5 successful editions, the VBHC Center Europe proudly presents the 6th edition of the Value-Based Health Care Prize! Are you involved in an initiative that aims to create excellent patient value? The VBHC Prize rewards and recognizes inspiring initiatives that have adopted a fundamentally...