Terug naar Topklinisch Zorgregister

Zoekresultaten

Aandoening(en) (recidief) prolaps, (fecale/ urine) incontinentie, (chronische) bekkenpijn, functionele mictie/ defecatiestoornissen, seksuologie (oa dyspareunie)
Topklinische functie Bekkenbodemcentrum Amphia ziekenhuis
Specialisatie Gynaecologie/ urologie/ MDL/chirurgie/ anesthesie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) Alle slaapstoornissen, in het bijzonder slaapapneu (OSAS, CSAS) en hypoventilatie-syndromen
Topklinische functie Centrum voor slaapgeneeskunde Amphia
Specialisatie Longgeneeskunde, neurologie, kaakchirurgie, KNO en psychiatrie   
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) Borstkanker, mammacarcinoom
Topklinische functie Amphia Borst Centrum
Specialisatie Radiologie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) MS, Multiple Sclerose
Topklinische functie MS centrum Amphia
Specialisatie Neurologie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en)
Topklinische functie Inflammatoire darm ziekte bij kinderen
Specialisatie Kinderarts (Maag-Darm-Lever)   
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en)
Topklinische functie Longoncologie/immuuntherapie
Specialisatie Longgeneeskunde   
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) Colorectaal carcinoom
Topklinische functie Colorectale chirurgie
Specialisatie Chirurgie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) Complexe aandoeningen van elleboog, onderarm
Topklinische functie Complexe pathologie van de elleboog en onderarm
Specialisatie Orthopedie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) Niet kleincellig longcarcinoom en metastase
Topklinische functie Oncologische longchirurgie
Specialisatie Chirurgie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) hematologische ziektes
Topklinische functie (intensieve) hematologie
Specialisatie Interne geneeskunde-hematologie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »
Aandoening(en) pancreascarcinoom
Topklinische functie Pancreascentrum
Specialisatie Chirurgie    - meer info »
STZ ziekenhuis Amphia ziekenhuis    - www.amphia.nl »