Nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg sneller bij de patiŽnt' is per 1 februari 2019 in werking getreden
04 februari 2019

Nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg sneller bij de patiŽnt' is per 1 februari 2019 in werking getreden

De subsidieregeling is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Deze verandering is mede ingezet o.b.v. input vanuit het netwerk wetenschap van de STZ.

De minister heeft de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt in de Staatscourant geplaatst.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1444.html

De doelstelling van de regeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt is om innovaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk op een veilige wijze en sneller dan voorheen te kunnen aanbieden aan patiënten. Tevens is de regeling van belang om innoverende partijen zoals algemene ziekenhuizen beter te ondersteunen bij de laatste ontwikkelstap richting de basisverzekering. Voor de regeling is een fonds beschikbaar van ruim €69 miljoen per jaar.

 

De STZ is blij dat de input vanuit de STZ-ziekenhuizen is gehonoreerd met de verbeterde regeling. Hierdoor wordt ondersteuning geboden om onderzoek en innovatie te versnellen. De STZ is nauw betrokken geweest bij de consultatie voor de nieuwe regeling en heeft met VWS en het Zorginstituut intensief overleg gehad over ervaren knelpunten van de oude regeling voorwaardelijke toelating. De nieuwe regeling is in vergelijking met het oude instrument simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie wordt verkort én de juridische last wordt verkleind. Binnen de STZ-ziekenhuizen is veel innovatiepotentieel aanwezig.


Informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg
Het Zorginstituut Nederland voert de regeling uit in samenwerking met ZonMw.
Zij hebben op 19 februari jl een informatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg.